Strategiset kärjet - Häme

Hämeen ELY-keskuksen strategiset kärjet: työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kiertotalouden edistäminen.

ELY-keskukset ja aluehallintovirastot toteuttavat vuosille 2020-2023 laadittua strategiaa. Suuntaamme omaa toimintaamme pyrkien vastaamaan strategian asettamiin tavoitteisiin huomioiden samalla oman alueemme maakuntien erityispiirteet ja tarpeet.

Tavoitteenamme on tehdä kestävää tulevaisuutta ihmisten ja alueiden parhaaksi. Tätä työtä teemme arvojemme mukaisesti asiakaslähtöisesti, asiantuntevasti ja yhteistyöllä.

Hämeen ELY-keskuksen erityisinä painopisteinä kuluvalla strategiakaudella ovat seuraavat tavoitteet: 

Työllisyyden edistäminen

Hämeen ELY-keskuksessa edistämme työllisyyttä mm. seuraavin tavoin:

  • ​Tuemme työllisyydenhoitoa ja yritysten kilpailukykyä maaseutu- ja EU-rakennerahastovaroin panostaen mm. osaamiseen ja uudistumiseen.   
  • Vahvistamme Hämeen elinvoimaa ja kasvua yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa. 
  • Tuemme työllisyydenhoitoa Hämeessä työllisyyden kuntakokeilujen aktiivisena kumppanina

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Hämeen ELY-keskuksessa edistämme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista mm. seuraavin tavoin:

  • Olemme vahvasti mukana tekemässä kestävämpää tulevaisuutta Lahden ympäristöpääkaupunkivuonna 2021.  
  • ​Edistämme ympäristön ja vesien hyvää tilaa Hämeessä. 
  • Tuemme React-EU lisämäärärahoilla Hämeen pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Kiertotalouden edistäminen

Hämeen ELY-keskuksessa edistämme kiertotaloutta mm. seuraavasti:

  • ​Edistämme ja mahdollistamme kiertotalousratkaisuja yritystoiminnassa ja ympäristöasioissa. 

Lisäksi

  • Hiilineutraalius ja kiertotalous otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme. 
  • ​Kestävän kasvun ohjelmalla tuemme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua kehitystä Hämeessä.​​