Strategiset kärjet – Häme

Hämeen ELY-keskuksen strategiset kärjet: työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kiertotalouden edistäminen.

ELY-keskukset ja aluehallintovirastot toteuttavat vuosille 2020–2023 laadittua strategiaa. Suuntaamme omaa toimintaamme pyrkien vastaamaan strategian asettamiin tavoitteisiin huomioiden samalla oman alueemme maakuntien erityispiirteet ja tarpeet.

Tavoitteenamme on tehdä kestävää tulevaisuutta ihmisten ja alueiden parhaaksi. Tätä työtä teemme arvojemme mukaisesti asiakaslähtöisesti, asiantuntevasti ja yhteistyöllä.

Hämeen ELY-keskuksen erityisinä painopisteinä kuluvalla strategiakaudella ovat seuraavat tavoitteet.

Työllisyyden edistäminen

Hämeen ELY-keskuksessa edistämme työllisyyttä muun muassa seuraavin tavoin:

  • ​Tuemme työllisyydenhoitoa ja yritysten kilpailukykyä maaseutu- ja EU-rakennerahastovaroin panostamalla muun muassa osaamiseen ja uudistumiseen.   
  • Vahvistamme Hämeen elinvoimaa ja kasvua yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa. 
  • Tuemme työllisyydenhoitoa Hämeessä työllisyyden kuntakokeilujen aktiivisena kumppanina.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Hämeen ELY-keskuksessa edistämme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista muun muassa seuraavin tavoin:

  • Olimme vahvasti mukana tekemässä kestävämpää tulevaisuutta Lahden ympäristöpääkaupunkivuonna 2021.  
  • ​Edistämme ympäristön ja vesien hyvää tilaa Hämeessä. 
  • Tuemme React-EU-lisämäärärahoilla Hämeen pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Lue lisää Hämeen ELY-keskuksesta ilmastotoimijana.

Kiertotalouden edistäminen

Hämeen ELY-keskuksessa edistämme kiertotaloutta muun muassa seuraavasti:

  • ​Edistämme ja mahdollistamme kiertotalousratkaisuja yritystoiminnassa ja ympäristöasioissa. 

Lisäksi

  • Huomioimme hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden kaikessa toiminnassamme. 
  • ​Kestävän kasvun ohjelmalla tuemme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti Hämeen kestävää kasvua ja kehitystä.​​

Päivitetty: 25.10.2023