Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Navigointivalikko

EPO Etusivu -vasen palsta

Yhteystiedot

Puhelinvaihde

0295 027 500

Päätoimipaikka Seinäjoki

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 8
Postiosoite: PL 156, 60101 SEINÄJOKI
Avoinna arkisin klo 8-16.15

Vaasan toimipaikka

Käyntiosoite: Wolffintie 35
Postiosoite: Ympäristöasiat: PL 262, 65101 Vaasa
Liikenneasiat: PL 156, 60101 Seinäjoki
Avoinna arkisin klo 8-16.15

Kokkolan toimipaikka

Käyntiosoite: Pitkänsillankatu 15
Postiosoite: PL 77, 67101 Kokkola
Avoinna arkisin klo 8-15

Kirjaamo

kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Koronaepidemian vaikutus ELY-keskuksen palveluihin

Koronatilanne

Ajankohtaista tietoa ELY-keskuksen ja TE-toimiston poikkeustilanteen palveluista ja toimintatavoista.

Uutisia alueelta

Uutisia alueelta

25.11.2020 Laadukasta johtamisvalmennusta pk-yrityksille (Etelä-Pohjanmaa)

24.11.2020 Ympäristöministeriö on täydentänyt valtakunnallisesti arvokkaisen maisema-alueiden päivitysinventointia

11.11.2020 Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki–Seinäjoki -hankkeen suunnittelussa arvioidaan seuraavaksi ympäristövaikutuksia (Etelä-Pohjanmaa)

29.10.2020 Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan avustushaku 15.10.-30.11.2020

22.10.2020 Vesistökunnostusten avustushaku käynnistyy (Pohjalaismaakunnat)

15.9.2020 Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi (Etelä-Pohjanmaa)

11.9.2020 Koronakriisistä toipuminen edellyttää yrityksiltä kehityshakuisuutta (Etelä-Pohjanmaa)

7.9.2020 Evijärven säännöstelyn muutosehdotukseen tehtiin tarkennuksia (Etelä-Pohjanmaa)

26.8.2020 Uusi maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku alkaa syksyllä

30.6.2020 Purkutyön pikaopas ja tietoja rakennuksen purkamisesta on julkaistu  ymparisto.fi -palvelussa (Pohjalaismaakunnat)

24.6.2020 Brändipuun liiketoiminnan pysähdys sysäsi kehittämisen liikkeelle (Etelä-Pohjanmaa)

10.6.2020 Ravintola-alalla pärjää uudistumalla (Etelä-Pohjanmaa)

3.6.2020 Uutta elinvoimaa yritykselle ELY-keskuksen koronarahoituksella (Etelä-Pohjanmaa)

3.6.2020 Helmi-elinympäristöohjelmassa selvitetään arvokkaiden lintuvesikohteiden linnuston tilaa maastossa tehtävin kartoituksin (Pohjalaismaakunnat)

28.5.2020 Vesi.fi -palvelusta löydät ajantasaiset vesitilannetiedot

8.5.2020 ELY-keskuksen koronarahoituksesta apua eteläpohjalaisille yrityksille (Etelä-Pohjanmaa)

19.3.2020 Maaseutuohjelman hanketoiminta poikkeustilanteessa, päivitetty 8.4.2020 (Etelä-Pohjanmaa)

Lisää uutisia

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 SAAKKA)
null Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Laihia, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 25.6.–28.8.2020. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Laihialla on seitsemän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1) ja kaksi vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Pohjavesialueluokituksesta poistettiin kolme pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin kolmelle alueelle, joista kaksi on pieniä teknisiä korjauksia. Merkittävimpänä rajausmuutoksena Isokankaan pohjavesialueen rajausta muutettiin tehtyjen pohjavesistutkimusten perusteella siten, että Jakkulan ampumarata jää pääasiassa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueen ulkopuolelle jäävältä osalta vedet eivät tutkimuksen mukaan kerry pohjavesimuodostumaan. Laihian pohjavesialueista suurin osa on kallio- tai moreenimäkien rinteille kerrostuneita rantakerrostumia tai huuhtoutuneita moreenimuodostumien osia, joissa muodostuvaa pohjavettä käytetään kylien ja haja-asutuksen talousvetenä. Kunnan alueella on myös peitteisiä katkeilevia harjujaksoja, jotka nousevat pintaan Kurunkankaan ja Leppinevan pohjavesialueilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Laihian pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 23.9.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja:

EPO Etusivu - Lisää tiedotteita
Sosiaalinen media
Twiitit