Asioi verkossa

Asioi verkossa - Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Ajankohtaista - Koronarahoitus ja -tuet

Koronavirus vaikuttaa myös ELY-keskusten asiakaspalveluun. THL:n ja Aluehallintoviraston antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti vältämme kanssakäymistä ja tilaisuuksien järjestämisiä mahdollisuuksien mukaan tartuntojen määrän hillitsemiseksi. Sähköiset asiointipalvelumme ovat käytössä 24/7.

Aihekohtainen sähköinen asiointi ja lomakkeet

ELY-keskusten yhteisen aihekohtaisen sähköisen asioinnin ja lomakkeiden käyttäminen nopeuttaa asiasi käsittelyä, kun se ohjautuu suoraan oikeaan järjestelmään:

Yleinen sähköinen asiointilomake

Jos asialle ei ole yllämainittua aihekohtaista sähköistä asiointia tai lomakkeita, käytä virallisessa asioinnissa alla olevia yleisiä asiointilomakkeita. Lomakkeiden mukana voit lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina. Lomakkeiden käyttö ei vaadi tunnistautumista.

Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

Yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja

Asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten; esimerkiksi hakemuksia, maksatushakemuksia, tarjouksia tai ilmoituksia. Lähetä yksi asia/lomake:

Kunta tai kaupunki

Asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten; esimerkiksi lain mukaan tiedoksi toimitettavia päätöksiä. Lähetä yksi asia/lomake:

Yksityishenkilö

Asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten.
Lomakkeella voi lähettää esimerkiksi maksatushakemuksia, ojitusilmoituksia, kuolleena löydetyn linnun täyttölupapyyntöjä, rahoitushakemuksia esim. vesialueen niittoon (monitavoitteiset vesistötyöt), poikkeamispyyntöjä rauhoitetun eliölajin rauhoitussäännöksistä sekä asiakirjojen tietopyyntöjä. Lähetä yksi asia/lomake:

Viranomainen

Asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten. Viranomaiset, jotka voivat tätä palvelua käyttää, löytyvät lomakkeesta "Lähettävä viranomainen" –valikosta.


Alueellista tietoa