Navigointivalikko
Alkutuotannon väliaikainen tuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

 

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.
 

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.

Tukea ei voi saada, jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.
 

Tuen määrä

Tukea voi saada 2 000–80 000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 2 500 euron edestä.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.
 

Mihin tukea voi käyttää?

Tukea voi käyttää yrityksen välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita ei voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

 • niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
 • palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

 • toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
 • kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
 • kiinteistövero
 • tiemaksut
 • vakuutukset
 • toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
 • jätemaksut
 • sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

 • asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
 • ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

 • koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
 • koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
 • eläkemaksut
 • vakuutukset
 • tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinta

Mihin tukea ei voi käyttää?

Tukea ei voi saada tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.
 

Tuen ehdot

Voit saada tukea, jos:

 • yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys
 • Yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
 • et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole este avustuksen saamiselle)
 • tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on yritykselle olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosiliikevaihto on vähintään 10 000 euroa.

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.
 

Näin haet tukea

Hae tukea Hyrrä-asiointipalvelussa:

Päätöksen tuesta tekee alueesi ELY-keskus.

Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. 

Valitse Hyrrän etusivulta "Asioi yrityksen tai organisaation puolesta". Kirjaudu Hyrrään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maatalouden alkutuotannon tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

 • yrityksesi Y-tunnus
 • vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase, jos haet tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot, jos haet tukea maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan
 • selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
 • selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
 • suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
 • selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
 • tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.
 

Milloin tuki maksetaan?

Tuki maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys tuen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.

Lisätietoa


Alueellista tietoa