Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

YVA-menettely ja kaavoitus Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeesta käynnistyy (Pirkanmaa)

Akaan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus tiedottavat:

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle, ja siitä voi esittää mielipiteitä 2.8.2019 saakka.

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2. Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW.  Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV -voimajohtolinjaan.

Yhteismenettely

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

Arvioitavat ja vertailtavat hankevaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan kolmea hankevaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.

Vaihtoehto 1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Vaihtoehto 2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään 18.6.

YVAn arviointisuunnitelma ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja luettavissa 3.6 – 2.8.2019 Akaan, Hämeenlinnan, Valkeakosken ja Urjalan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoilla sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere ja internetsivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/KarhunrahkaYVA

Asiakirjaan voi esittää mielipiteen 2.8.2019 mennessä. Kaikki kannanotot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Akaan kaupunki, kaavoitus ja maankäyttö, PL 34, 37801 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi.

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 18.6.2019 klo 18:00 Toijalan yhteiskoululla osoitteessa Kurisjärventie 18, 37800 Akaa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17:30.

Lisätietoja:

  • Yhteismenettelystä vastaava: Akaan kaupunki, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, p. 040 335 3207, etunimi.sukunimi@akaa.fi
  • Hankkeesta vastaava: Abo Wind Oy, projektijohtaja Julian Wehnert, p. 050 52 15 531, etunimi.sukunimi@abo-wind.fi
  • Konsultti: Pöyry Finland Oy, YVA-menettely Ella Kilpeläinen p. 010 3328373, etunimi.sukunimi@poyry.com, kaavoitus Miia Nurminen-Piirainen p. 010 33 49055, etunimi.sukunimi@poyry.com
  • Yhteysviranomainen / Pirkanmaan ELY-keskus, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa