Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Yritystukien osavuosikatsaus 1.1.-31.5.2016 (Satakunta)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM) yritystukia on toukokuun loppuun mennessä haettu Satakunnassa 28 hankkeeseen. Näistä 27 kpl on yrityksen kehittämisavustushakemuksia ja yksi yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushakemus. Pk-yrityksen kehittämisavustuksissa haettu tuki on yhteensä 8,167 milj.euroa. Haettu tukimäärä on poikkeuksellisen suuri johtuen muutamasta kooltaan mittavasta, vireillä olevasta hankkeesta. TEM:n hallinnonalan yritystukeen on kuluvana vuonna käytettävissä määrärahoja yhteensä 5,685 milj.euroa, josta 1,398 milj.euroa on kansallista rahoitusta ja loppu 4,287 milj.euroa EU-osarahoitteista. ELY-keskuksen käsittelyssä on kesäkuun puolivälissä 19 tukihakemusta Satakunnasta.

Toukokuun loppuun mennessä myönteisen tukipäätöksen on saanut yksitoista  yritystä. Kaikki myönnetyt avustukset ovat yrityksen kehittämisavustuksia. Tukea on myönnetty kansallisista varoista 263 070 euroa ja Euroopan aluekehitysrahasto-varoista 270 400 euroa. Yhteensä TEM:n hallinnonalan yritystukea on myönnetty kesäkuun alkuun mennessä 533 470 euroa. Myönnetyn yritystuen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän runsaat 40 uutta työpaikkaa. Uusia yrityksiä tuen saajista on kaksi. Energiatukea on saanut viisi hanketta yhteensä 240 290 euroa.

Vuonna 2015 TEM:n hallinnonalan yritystukea (yrityksen kehittämisavustukset sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustukset) myönnettiin Satakuntaan 7,196 milj.euroa 65 hankkeeseen. Rahoitusta haettiin edellisvuonna 9,3 milj.euroa 74 hankkeeseen.

Lisätietoja:

  • Marja Karvonen, ylijohtaja, puh 0295 022 111

Alueellista tietoa