Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Yritystukea yritysten uudistumiseen ja rakennemuutoksista toipumiseen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Osana hallituksen kärkihankkeita työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Länsi-Suomen alueelle yritystukivaltuutta ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) hankkeisiin. Rahoitusta voivat hakea pk-yritykset yrityksen kehittämisavustuksena. Länsi-Suomen alueella rahoitusta on käytettävissä 6 miljoonaa euroa.

Ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) rahoitusta suunnataan hankkeisiin, joilla tähdätään yritysten uudistamiseen tai uusien mahdollisuuksien synnyttämiseen yritysten liiketoiminnassa. Uusia mahdollisuuksia tuo esimerkiksi digitalisaatio ja sen vaikutus liiketoimintaan, teollisuuden uudet toimintamallit ja verkostoituminen mm. alihankinnassa. ERM-rahoitusta voidaan myös kohdistaa yrityksiin, joiden toimialalla on näköpiirissä laajakantoinen rakennemuutos (esim. media-ala) tai toimialoille, joiden kehityksellä on olennainen merkitys myös muiden toimialojen yritysten kilpailukyvylle (esim. logistiikka-ala).

Rahoitusta voidaan käyttää myös yritysten tuottavuutta edistäviin hankkeisiin sekä hankkeisiin, joissa yrityksen tavoitteena on tuoteportfoliotaan kehittämällä tai muulla vastaavalla tavalla parantaa yrityksen kykyä kohdata markkinatilanteen vaihtelut. Hanke voi kohdistua myös em. asioiden valmistelu- ja selvitystyöhön. Erityisesti hankkeissa toivotaan olevan kokeilu- ja pilotointiluoteisia hankkeita, uutuusarvoa sisältäviä riskipitoisia hankkeita tai tuottavuutta ja uudistumista ko. toimialalla uudistavia hankkeita.

Yrityksen kehittämisavustuksella voidaan tukea myös yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä.

Pk-yritysten toivotaan olevan aktiivisia ja hyödyntävän tätä mahdollisuutta hakea projekteihinsa kehittämisavustusta.

Ensivaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin:

  • Pirjo Isometsä, puh. 0295 036 049
  • Riitta Rakkola, puh.  0295 036 094

Avustusta haetaan yrityksen kehittämisavustuksen sähköisen asioinnin kautta
www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen haku


Alueellista tietoa