Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Yritysten kehittämisrahoitus käynnistyi vauhdikkaasti Itä-Suomessa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Yritysten kehittämisrahoitus on päässyt vauhtiin Itä-Suomessa. ELY-keskus on myöntänyt vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana rahoitusta 52 yrityksen kehittämishankkeisiin lähes 6,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa lähes 50 miljoonaa euroa, uutta vientiä yli 16 miljoonaa euroa, uusia työpaikkoja lähes 250 ja uusia yrityksiä 10 kappaletta. Myönnetystä rahoituksesta kohdentui Etelä-Savoon noin 2,2 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan noin 2,9 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon noin 1,4 miljoonaa euroa.

Rahoitetuista yritysten kehittämishankkeista 15 kehittämishankkeessa kehitetään kilpailukykyä vähähiilisellä ratkaisulla, seitsemässä hankkeessa kilpailukyky perustuu suojattuun patenttiin ja 27 muihin aineettomiin oikeuksiin. ELY-keskuksella on käsittelyssä tällä hetkellä noin 130 hakemusta, joissa on haettu rahoitusta yli 45 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisrahoitus näyttäisi siis olevan valtiolle erittäin kannattava investointi tulevaisuutta ajatellen.

Yritysten kilpailukykyisyys ja sitä kautta kasvukykyisyys ovat Suomen tulevan kasvun moottoreita. ELY-keskuksen yritysten kehittämisrahoituksella vauhditetaan yritysten kasvua ja kannetaan osa yrityksen kasvun ja kehityksen aikaansaamasta rahoitusriskistä. Rahoituksellaan ELY-keskus kannustaa yrityksiä kehittymään, kasvamaan, työllistämään ja luomaan sitä kautta hyvinvointia kansantalouteemme.

Yritysrahoituksen strategia kannustaa uudistumaan

Itä-Suomen ELY-keskukset ovat laatineet yhteistyössä sidosryhmien kanssa luonnoksen yritysrahoituksen strategiaksi ohjaamaan ELY-keskusten yritysrahoituksen päätöksentekoa. Strategialuonnos on laadittu ELY -keskusten yritysrahoitushakemusten käsittelyn ja päätöksenteon tueksi. Laadittavan yritysrahoituksen Strategian tavoitteena on osaltaan lisätä myös päätöksenteon avoimuutta ja ennakoitavuutta.

Tavoitteena on lisätä myös yritysrahoituksen vaikuttavuutta, madaltaa yritysten perustamiskynnystä ja kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi. Yritysrahoituksen strategialla halutaan kannustaa yrityksiä hakemaan kasvua ja kannattavuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia Itä-Suomeen.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 044 246 4670
 

              


Alueellista tietoa