Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Yritysten kehittämisavustusten kysyntä on kasvanut Hämeessä (Häme)

Loka-joulukuun 2018 aikana tukea on saanut Päijät-Hämeessä 10 yritystä ja Kanta-Hämeessä 11 yritystä

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt loka-joulukuussa 2018 Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa yritysten kehittämiseen. Rahoituksesta yli 1,2 miljoonaa muodostui Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yrityksen kehittämishankkeista. Vuonna 2017 samalla aikajaksolla Hämeeseen myönnettiin rahaa yritysten kehittämishankkeisiin 227 870 euroa.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin Päijät-Hämeeseen yhteensä 908 500 euroa. Tukea on saanut 10 yritystä. Suurin rahoitus, 419 970 euroa, myönnettiin Lahden kestobetoni Oy:lle tuotannon laajentamiseen. Yritys aikoo nostaa tuotantokapasiteettiaan uuden laitteiston sekä tuotantotilan hankinnalla. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä Päijät-Hämeessä ovat mm. lahtelainen Total Sec Oy sekä heinolalaiset Sectomo Oy ja Retermia Oy.

Kanta-Hämeeseen yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin 318 570 euroa ja tukea on saanut yhteensä 11 yritystä. Suurin rahoitus, 72 800 euroa, myönnettiin riihimäkeläiselle Oy Euro Car Wash Ab:lle uuden maksujärjestelmän hankkimiseen. Uusi maksujärjestelmä mahdollistaa autonpesuyrittäjälle pesupaikan ympärivuorokautisen aukioloajan, kun asiakas voi hoitaa maksamisen mobiilisti. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä Kanta-Hämeessä ovat mm. Beotek Oy Lopella sekä hämeenlinnalaiset Novela 3D Oy ja Aware Applications Oy.

- Yritysten kehittämisavustusten kasvua on siivittänyt hyvä suhdannetilanne. Yritysten on nyt mahdollista kasvaa ja kehittää palveluitaan, kun kysyntä on kasvussa. ELY-keskukset ovat myös onnistuneet markkinoimaan pk-yrityksille suunnattuja avustustuotteita aiempaa paremmin yhteistyössä palvelutuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa, kertoo rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta.

Loput rahoituksesta, 158 683 euroa, muodostui yritysten kehittämispalveluista, joihin käytetään kansallista rahoitusta. Päijät-Hämeen osuus kehittämispalveluista on 58 %.

Etelä-Suomeen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2018 yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 3,2 miljoonaa muodostui erilaisista yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai yhteensä 28 yritystä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät- sekä Kanta-Hämeessä.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 957 441 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalveluiden osuus on 52 % kokonaissummasta. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 59 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Eniten rahoitusta yrityksen kehittämispalveluihin myönnettiin Uudellemaalle, yhteensä 695 181 euroa.

Loput rahoituksesta, lähes 2,8 miljoonaa euroa, muodostui uusista alueellisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Uusi hankkeita käynnistyi yhteensä 10. Uudenmaan alueella käynnistyi viisi uutta ESR-hanketta, joiden rahoitusosuus on 64 % kokonaissummasta. Loput myönnetystä rahoituksesta meni Kaakkois-Suomeen.


Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla loka-joulukuussa 2018.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet:


Alueellista tietoa