Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Yritysten investointeihin ja kasvuun rahaa koko maakunnan alueelle (Keski-Suomi)

Vuonna 2018 ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät Keski-Suomessa yhteensä 77:lle yritykselle rahoitusta maaseuturahastosta. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä 2,24 miljoonalla eurolla, hankkeiden kokonaisarvon ollessa 8,37 miljoonaa euroa. Valtaosa yritystuista kohdistui investointeihin (64 kpl:tta). Kokeiluja myönnettiin 9, perustamistukea 3 kappaletta ja toteutettavuustutkimuksia yksi kappale. Tuet jakaantuivat kaikille maakunnan kuudelle seutukunnalle ja maakunnan 23:sta kunnasta vain yhden alueelle ei myönnetty tukea koko vuonna. Valtaosa yritystuista (59 %) myönnettiin Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle, joka on myös investointien osalta korkeamman 30 %:n tukialuetta.

Koko kauden osalta investointeja on tehty keskisuomalaisissa yrityksissä maaseuturahoituksen avulla 200 kappaletta. Investointien yhteisarvo on 32 miljoonaa euroa.

Tässä yksi esimerkki rahoitusta hyödyntäneestä yrityksestä
https://www.youtube.com/watch?v=rl7l9O2otEw


Maaseuturahoitusta voivat hakea eri alojen yritykset, jotka sijaitsevat maaseutualueella. Keski-Suomessa maaseutualueeksi lasketaan koko maakunta Jyväskylän keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Osa toimialoista on rajattu tuen ulkopuolelle kilpailullisista syistä.

Vuodelle 2019 yritysrahoitusta on hyvin tarjolla, joten toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä juuri nyt. Vuonna 2020 lähestymme jo EU-ohjelmakauden loppua ja silloin rahoitusmahdollisuudet saattavat olla rajatummat. Myös yritysryhmähankkeiden mahdollisuudet yritysten kehittämiselle ovat monipuoliset. Yritysryhmät ovat saaneet erittäin hyvää palautetta yrittäjiltä ja niissä onkin ollut mukana jo noin 150 yritystä Keski-Suomesta.

Lisätietoja
Ulla Mehto-Hämäläinen, p. 0295 024 577


Liitteet:
Yritysrahoitus maaseuturahoituksesta Keski-Suomessa  2018
Maaseuturahoituksesta myönnetyt yritystuet seutukunnittain vuonna 2018
Yritysrahoitus maaseuturahoituksesta Keski-Suomessa 2015 - 2018

 


Alueellista tietoa