Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Yritysryhmät avuksi yritysten kehittämiseen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomessa maaseutuohjelman rahoitusta kohdennetaan vuonna 2016 yritysrahoitukseen sekä hankkeisiin, jotka parantavat yritystoiminnan edellytyksiä ja uudistavat elinkeinoja. Maaseutuohjelmasta rahoitettavien yritysryhmähankkeiden avulla yritykset voivat kehittää ja uudistaa toimintaansa ja rakentaa verkostoja.

Yritysryhmähanke – yrityskohtaista kehittämistä ilman hallinnollista päänvaivaa

Yritysryhmän kehittämishankkeessa yritykset kehittävät toimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Yritysryhmähanke on eräänlainen hanketuen ja yritystuen yhdistelmä. Hallinnon näkökulmasta yritysryhmähanke on hanketuella rahoitettava yhteistyötoimenpiteen tai koulutustoimenpiteen mukainen kehittämishanke. Hyöty kohdistuu kuitenkin suoraan yrityksille. Osallistuville yrityksille ei aiheudu hallinnollista päänvaivaa, koska tuki myönnetään ja maksetaan hankkeen hallinnoijalle. Hallinnoija kokoaa yritysryhmän ja vastaa siitä, että hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat suunnitelman mukaiset kehittämispalvelut. Tuen hakijana ja hankkeen hallinnoijana voi olla esimerkiksi neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Kehittämistä yhdessä ja erikseen

Yritysryhmähankkeessa on aina yrityksille yhteinen kehittämisosio, ja näin ollen yrityksillä on oltava jokin yhteinen tavoite.  Se voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähankkeilla on mahdollista järjestää rajatulle yritysjoukolle myös koulutusta siten, että yhteisen koulutuksen lisäksi osallistujille järjestetään yrityskohtaista neuvontaa. Hankkeen hallinnoijan ei tarvitse, eikä yleensä ole tarkoituksenmukaistakaan, tuottaa yritysten tarvitsemia kehittämispalveluita itse. Palvelut voi toteuttaa joko osaksi tai kokonaankin ostopalveluina ja eri yrityksille voi hankkia palvelut eri asiantuntijoilta.

Yrityskohtaiset kehittämisosiot suunnitellaan aina vastaamaan osallistuvan yrityksen tarpeita.  Yritysryhmähanke soveltuu hyvin esimerkiksi matkailun kehittämiseen. Yhteisessä kehittämisosiossa voidaan esimerkiksi tehdä tutustumismatka ja yrityskohtaista kehittämistä varten kullekin yritykselle voidaan räätälöidä omat kehittämisosiot tai palkata toimialan huippuosaaja sparraamaan vuorotellen kunkin yrityksen toimintaa.

Yritysryhmähankkeessa on oltava mukana 3–10 yritystä. Jos kyseessä on koulutustoimenpiteen mukainen yritysryhmähanke, ei yritysten enimmäismäärää ole. Yritysryhmässä voi olla mukana eri toimialojen yrityksiä ja yritykset voivat sijaita eri ELY-keskusalueilla, kunhan yritys on maaseutualueella sijaitseva mikro- tai pienyritys. Yritysryhmän kustannuksiin voidaan myöntää julkista tukea 75 % ja 25 % kustannuksista on katettava yksityisellä rahoituksella. Tavallisesti 25 % laskutetaan yrityksiltä osallistumismaksuina. Hankkeen hallinnoijalle maksettava tuki jyvitetään osallistujayrityksille laskennalliseksi de minimis –tueksi. Hanketukea haetaan joko ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta.

Lisätietoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta:
Leena Hyrylä, p. 0295 029 047, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Jukka Penttilä, p. 0295 029 077, jukka.penttila@ely-keskus.fi
 


Alueellista tietoa