Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Yritys- ja ESR-hankerahoitusta Kaakkois-Suomeen, Hämeeseen ja Uudellemaalle 11 milj. euroa (Hämeen ELY-keskus)

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myönnetystä rahoituksesta reilu kolme miljoonaa oli yritysrahoitusta ja 8,3 miljoonaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli lähes 2,9 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli 3,5 miljoonaa ja Hämeen reilu kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi valtakunnallisesti toimiville hankkeille myönnettiin rahoitusta 2,7 miljoonaa euroa, josta Uudellemaalle kohdentui 2,4 miljoonaa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

KUVA 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle alkuvuonna 2016.
 

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Hämeen ELY-keskus myönsi yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Rahoituksesta lähes 70 % kohdistui Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella toteutettaviin yritysten kehittämishankkeisiin. Hankkeiden odotetaan kasvattavan avustusta saaneiden yritysten liikevaihtoa yhteensä 60 miljoonaa euroa ja vientiä 46 miljoonaa euroa. Hankkeiden vaikutuksesta arvioidaan syntyvän alueelle 223 uutta työpaikkaa.

Tammi–maaliskuussa Hämeen ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämispalveluhankkeita Etelä-Suomen alueella yhteensä 734 800 eurolla. Tästä summasta noin 69 prosenttia kohdistui Uudellemaalle. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi selkeästi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mikä selittyy pitkälti aktiivisesti käynnistyneillä valmennusohjelmilla. Alkuvuoden aikana yhteensä 80 pk-yritysten avainhenkilöä on päättänyt hyödyntää yritysten kehittämispalvelujen koulutusta oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Myös yrityskohtaisten Analyysi- ja Konsultointi-hankkeiden määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna.

Alkuvuonna 2016 ESR-rahoitusta myönnettiin edellisen vuoden syksyllä olleen haun pohjalta. Merkittävä osuus (55 %) alueellisesta ESR-rahoituksesta kohdistui tällä kertaa Kaakkois-Suomeen. Hankkeiden tavoitteena on tukea nuoria siirryttäessä koulutuksesta koulutukseen tai koulutuksesta työelämään, tuottaa kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavaa koulutusta ja osaamista sekä parantaa työelämän ulkopuolella olevien, esimerkiksi työttömien ja vajaakuntoisten, työllistymis- ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi alkuvuodesta rahoitettiin valtakunnallista Kotona Suomessa -ohjelmaa, jonka hankkeissa oli vahva pääkaupunkiseutupainotus.

Kaakkois-Suomen yrityksille rahoitusta kasvun edistämiseen

Yritysten kehittämishankkeisiin myönnettiin rahoitusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntiin 434 000 euroa, mikä on vain noin puolet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tukea saaneita yrityksiä oli kahdeksan. Rahoituksesta 70 % kohdistui yritysten kasvun edistämiseen. Rahoituksen saajista neljännes oli nuoria, alle viisi vuotta toimineita yrityksiä. Teollisuuden osuus oli 70 % myönnetystä kehittämisavustuksesta. Kaakkois-Suomessa alkuvuosi on ollut vaisu hakemusmäärällä mitattuna. Maakunnista tuli tarkastelujaksolla yhteensä kuusi uutta hakemusta.

Yrityksiä on tuettu myös rahoittamalla niiden tarvitsemia kehittämispalveluja. Kaakkois-Suomessa myönnettiin rahoitusta yhteensä seitsemään Analyysi- ja Konsultointi-hankkeeseen. Määrä pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Konsultoinnin osalta hyödynnettiin eniten teemoja Markkinointi ja asiakkuudet sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. Alueella käynnistyi maaliskuussa Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutus. Toukokuussa käynnistyvään Talouden ja tuottavuuden johtamisen ohjelmaan on ilmoittautuminen käynnissä.

ESR-rahoitusta työelämätaitojen parantamiseen ja uudenlaiseen koulutukseen

Kaakkois-Suomessa myönnettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana viidelletoista hankkeelle yhteensä kolme miljoonaa euroa. Rahoituksesta reilu 1,2 miljoonaa euroa kohdistui Kymenlaaksoon ja 1,8 miljoonaa euroa Etelä-Karjalaan. Rahoitetuista hankkeista yhdeksää toteutetaan Etelä-Karjalassa ja viittä Kymenlaaksossa. Näiden lisäksi käynnistyi yksi ylimaakunnallinen hanke, jonka toteuttajia ja toimintaa on molemmissa maakunnissa.

Etelä-Kymenlaaksossa käynnistyi OSKU Mediatalo -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osaamista erilaisen mediatuotannon avulla. Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Lappeenrannan kaupunki ja Eksote toteuttavat Yhdessä yrittäen -hanketta, jonka avulla nuorille pitkäaikaistyöttömille etsitään työmahdollisuuksia uudenlaisella yhdessä yrittämisen mallilla.

Ekami ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu luovat uuden merenkulun sekä satama- ja logistiikka-alan koulutuskonseptin Scaroil -hankkeessa. Uusi koulutus parantaa satamanosturikuljettajien ja öljyntorjujien koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta.

 

Lisätietoja:     

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, puh 0295 025 151

Rahoitusasiantuntija Merja Rossi, puh 0295 029 153 (ESR)

Rahoitusasiantuntija Paavo Tolvanen, puh 0295 029 093 (yritystuet)
 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

 

Liitteet:

ESR-hankerahoitus ja yritystuet Etelä-Suomen alueella, tammi-maaliskuu 2016 (pdf)

Yritysten kehittämisavustukset, tammi-maaliskuu 2016 (pdf)

ESR-hankkeet, tammi-maaliskuu 2016 (pdf)

 

                     


Alueellista tietoa