Uutiset 2023

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yrityksille avustusta haettavissa Brexitistä aiheutuneiden taloudellisten haittojen vähentämiseen

Avustus myönnetään yrityksille Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Ns. Brexit-mukautusvaraus kanavoidaan ELY-keskusten myöntämänä yrityksen kehittämisavustuksena.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota ELY-keskukset voivat myöntää innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistoimenpiteisiin sekä investointeihin. Avustusta voidaan myöntää myös suurelle yritykselle, jos kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Yrityksille, joihin Britannian EU-ero on vaikuttanut haitallisesti 1.1.2020−31.8.2023

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää Brexit-mukautusvarauksen varoista, jos Britannian EU:sta eroaminen on vaikuttanut haitallisesti avustusta hakevan yrityksen liiketoimintaan 1.1.2020−31.8.2023 välisenä aikana ja hakemuksen kohteena olevan hankkeen arvioidaan vähentävän näitä vaikutuksia.

Brexitistä on aiheutunut yrityksen liiketoimintaan haitallisia vaikutuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi

 • liikevaihdon laskuna,
 • irtisanomisina,
 • toimintojen alasajona tai
 • viennin tai tuonnin vähentymisenä.

Lisäksi avustusta voi hakea toimitusketjussa oleva alihankkijayritys, jolla ei itsellä ole suoraa vientiä tai tuontia, mutta jolle on aiheutunut edellä mainittuja haitallisia vaikutuksia.

Millaisiin toimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään Brexitistä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia:

 • uusien korvaavien vientimaiden kartoitukseen ja vientitoiminnan käynnistämiseen,
 • osallistumiseen kansainvälisille messuille,
 • uusien tuotteiden ja palveluiden sopeutukseen Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin markkinoille tai muille markkinoille sekä
 • muihin yrityksen kasvua lisääviin investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin.

Haku on jatkuva ja avustusta on haettava viimeistään 31.8.2023

ELY-keskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella viimeistään 31.12.2023. Määräaika myönnetyn avustuksen maksuun hakemiselle asetetaan erikseen kussakin avustuspäätöksessä. Rahoitettavat hankkeet toteutetaan ja haetaan maksuun viimeistään 31.10.2023.

Rahoitushaku on voimassa kaikilla Manner-Suomen alueilla seuraavasti:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista hankkeen toteutuskunnan mukaisesta ELY-keskuksesta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa (Yritysrahoitus > Yrityksen kehittämisavustus > Ohjelmavalinta> Brexit-mukautusvaraus).

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi olla yhteydessä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta

 • soita 0295 024 800 tai
 • lähetä sähköpostia osoitteeseen pkrahoitusneuvonta(at)ely-keskus.fi
   

Lue lisää:

Brexit-mukautusvaraus (ely-keskus.fi)