Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Yrittäjyys kasvussa maaseudulla, maataloudessa haasteet jatkuvat (Pohjois-Karjala)

Maaseuturahaston vuosikatsaus 2019 

Pohjois-Karjalaan ohjautui viime vuonna 86 miljoonaa euroa maaseuturahaston julkista rahoitusta. Rahoitus kohdistui maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaan, yleiseen maaseudun kehittämiseen sekä investointeihin. Julkisen tuen lisäksi mukana on pohjoiskarjalaisten kuntien sekä hakijoiden omaa rahoitusta.

Yritysrahoituksessa huippuvuosi Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi viime vuonna maaseuturahaston yritysrahoitusta 109 kohteeseen yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.  Yritystuen suosio on edelleenkin koko maan mittakaavassa aivan kärkitasoa. Vuonna 2019 yritysrahoitus on myötävaikuttanut 32 uuden yrityksen ja 216 uuden työpaikan syntymiseen Pohjois-Karjalaan. Eniten ELY-keskuksen myöntämää yritysrahoitusta kohdentui Nurmekseen, Kontiolahdelle ja Joensuuhun.

Yritysrahoitusta on myönnetty monipuolisesti monenlaisilla aloilla toimiville yrityksille. Perinteisemmillä aloilla kuten metalli-, muovi- ja elintarviketoimialoilla toimivien yritysten lisäksi rahoitusta on osoitettu myös uudenlaisiin avauksiin kuten ns. luoville aloille, esimerkiksi elokuva- ja pelialle. Toimialoista myös luontoon perustuva matkailu sekä ruokaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvät alat ovat nosteessa niin meillä kuin valtakunnankin tasolla.

Maatalouden tilanne jatkuu haasteellisena

Maatilojen lukumäärä väheni vuoden aikana 75 tilalla ollen nyt 2 052 kpl. Erityisen huolestuttavaa on maitotilojen määrän ja maidon kokonaistuotannon lasku. Maitoa tuottavia tiloja oli vuoden 2019 lopussa 355 kpl kun edellisenä vuotena niitä oli 384 kpl. Maidontuotanto väheni yli 3 % 119 milj. litraan.

Maatalouden investoinnit maakunnassa ovat edelleen alhaisella tasolla, joskin osoittivat pientä piristymistä loppuvuodesta. Maatalouden heikko kannattavuus ja maatilayritysten taloudellinen tila vaikuttavat nuorten kiinnostukseen siirtyä yrittäjiksi maaseudulle. Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin vuonna 2019 vain kuudelle hakijalle maakunnassamme.

Luomussa ja marjanviljelyssä myönteistä kehitystä

Luomutuotannon osalta Pohjois-Karjalan tilanne on edelleen hyvä.  Luomun osuus kokonaispeltopinta-alasta on Suomen kärkitasoa eli kaikkiaan 27 prosenttia. Vaikka uusia luomusitoumuksia ei voinut hakea vuonna 2019, luomuvalvontaan liittyi 9 uutta tilaa. ELY-keskus maksoi maatilayrityksille kohdistuvia tulotukia 2 052 maatilalle, näistä luomutiloja oli 373. Maatilayritykset panostavat entistä enemmän luomuun, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön hoitoon.

Marjanviljelyala on kasvanut Pohjois-Karjalassa vuodesta 2015 yli 22 % ja vuoden 2019 lopussa viljelty ala oli yli 900 hehtaaria.  Eniten marjanviljelypinta-alaa löytyy Kiteeltä ja Ilomantsista. Marjoista eniten viljeltyjä ovat mustaherukka ja mansikka.

Vuoden 2019 maatalouden tukivalvonnat

Vuoden 2019 maatalouden tukivalvontojen suurin urakka eli ns. kokotilavalvonnat sekä eläinvalvonnat saatiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella valmiiksi Ruokaviraston asettaman tavoiteaikataulun, 15.11.2019 mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2019 lopulla maksuun tulleet viljelijätuet ja –korvaukset on voitu maksaa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tukien maksun edellytyksenä on, että kaikki tukivuoden valvonnat on suoritettu.

Näkymät vuodelle 2020

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen (CAP27) valmistelu vuosille 2021-2027 on parhaillaan käynnissä. Valmistelutyössä korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen sekä riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä. Valmistelun aikana selvitetään toimenpiteet, joilla voitaisiin parhaiten edistää maatalouden ja maaseudun kehittymistä uudella rahoituskaudella.

- Pohjois-Karjalan osalta maaseuturahastossa jatketaan voimakasta panostamista yrittäjyysmaakunnan rakentamiseen ja verkostojen kehittämiseen, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen kiteyttää näkymät tulevaisuuden suhteen. Huolestuttavaa on, että maatalouden painopiste maassamme on siirtymässä vahvasti länteen ja etelään.  Maaseuturahaston erilaisia tukimuotoja pyritään jatkossakin käyttämään monipuolisesti ja rohkeasti uuden yritystoiminnan aktivoimiseen ja jo olemassa olevien yritysten uudistamiseen ja kasvun edistämiseen. 

Lisätietoa:       

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen puh 0295 026 107, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikön johtava asiantuntija Timo Tanskanen, puh. 0295 026 170, timo.tanskanen(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu- ja energia -yksikön johtava asiantuntija Arto Ruuska, puh. 0295 026 098, arto.ruuska(at)ely-keskus.fi  

Pohjois-Karjalan maaseuturahaston tiedotusaineisto vuodelta 2019:

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57924/Vuosikatsaus+2019/1f523ab5-9fa1-4be9-8520-14edfd6a5cab?version=1.0

 

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)