Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja yleisötilaisuus valtatien 3 suunnitteluhankkeessa Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)

Valtatie 3 on Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan johtava valtatie. Yhteysväli on yksi Suomen tärkeimmistä ja vilkkaimmista päätieyhteyksistä sekä osa kansainvälistä Euroopan laajuista kattavaa verkkoa. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tammikuussa 2019 käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisen yleissuunnitelman laadinnan valtatielle 3 Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Hankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille.

Parannettavat tiejakso on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Hankkeessa arvioidaan linjausvaihtoehdot 1 ja 2 alavaihtoehtoineen sekä vertailuvaihtoehto 0+ (nykyisen valtatien kehittäminen).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Arviointiohjelmavaiheessa tunnistettiin keskeisiksi arvioitaviksi vaikutuksiksi tässä hankkeessa liikenteelliset vaikutukset ja liikenneturvallisuus, vaikutukset maankäyttöön, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, vaikutukset elinkeinoelämään, sulfaattimaiden vaikutukset ja tulvariskialueet, luontovaikutukset rakentamattomille metsäisille alueille, vesistöjen varsille ja metsäsaarekkeisiin, joihin tievaihtoehtojen maastokäytävät kohdistuvat, ja vaikutukset direktiivilajeihin. Lisäksi yleisellä tasolla ilmastovaikutukset ja resurssitehokkuus ovat merkittäviä vaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja kuulutus on nähtävillä 7.5.– 5.6.2019 Laihian ja Mustasaaren kunnissa. Kuulutus, arviointiohjelma ja hankkeen digitaalinen alusta julkaistaan myös internet-sivulla: www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA.  

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 5.6.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/308/2019.

Hankkeen internet-sivuilla kerrotaan YVA-menettelystä, suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Sivuilta löytyy myös suunnittelijoiden yhteystiedot sekä ohjeet hankkeen postituslistalle liittymiseen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 15.5.2019 klo 17.30 Laihian nuorisoseuralla, osoitteessa Alkiontie 6, Laihia.

Lisätietoja:

Suunnitteluhankkeen internet-sivut: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt3-parantaminen-helsingby-laihia

Ympäristöhallinnon internet-sivut: www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA

 

Hankkeesta vastaava: Eeva Kopposela, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 027 727

YVA-konsultti: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, puh 0400 355260

Tiesuunnittelu: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, puh 040 5957160


Alueellista tietoa