Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ympäristötaide liittää tien maisemaan

Suomesta löytyy useita tietaidekohteita. Tiellä liikkujalle tietaideteokset ovat osa maisemaa. Kokemuksellinen sisältö ja kulttuuriset merkitykset ovat tärkeä osa monia ympäristötaideteoksia. Useissa teoksissa muunnetaan taideteoksen avulla ympäristön perinteistä ilmettä ja merkityssisältöä tuomalla ihmisille uusia virikkeitä.

Taiteen keinoin erilaisista tieympäristöistä voidaan luoda maisematiloja, jotka korostavat merkittäviä maastonkohtia ja pyrkivät luomaan paikallisuuden tuntua tai korostaa alueen erikoispiirteitä sekä jaksottavat matkan etenemistä. Esimerkiksi taajaman porttikohtiin sijoitetut kiertoliittymät paitsi viestivät tien luonteen muuttumisesta mutta niiden keskiosa voi myös toimia taiteen näyttämönä ja olla samalla jopa paikallinen nähtävyys. Ympäristötaiteen nähdäänkin usein olevan osa alueen imagoa ja vahvistavan sen identiteettiä. Varsinaisen taideteoksen lisäksi myös sen nimi voi olla puhutteleva.

Monet kohteet on toteutettu erilaisten suunnittelukilpailujen kautta. Ympäristötaideteokset voivat olla ELY-keskuksen rahoittamia, mutta suureen osaan on saatu rahoitusta kunnilta ja joskus yksityisiltäkin tahoilta.

Tiestön ympäristötaiteelle on kuitenkin tiettyjä reunaehtoja, jotka liittyvät enimmäkseen liikenneturvallisuuteen. Toteutuksen tulee olla selkeä kokonaisuus, jonka voi hahmottaa suhteellisen lyhyessä ajassa, katseluajaksi liikkuvasta autosta jää vain muutamia sekunteja. Lisäksi teos ei saa peittää näkyvyyttä tai muodostaa törmäysvaarallista elementtiä. Valot ja väritys tulee olla sellaisia, etteivät ne luo väärää mielikuvaa liikenteenohjauksesta. Myös erikoiskuljetusreitit voivat asettaa omat vaatimuksensa taideteoksen sijoittelulle.

Lisää kauniita kohteita esittelemme kesän aikana twiittisarjassamme, joka etenee eteläisestä Suomesta kohti pohjoista. Seuraa siis @ELYkeskus ja tunnistetta #ympäristötaide.


Alueellista tietoa