Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta luonnonsuojelulain sujuvoittamiseksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausta koskevasta päätösmenettelystä. Lisäksi ehdotetaan kevennyksiä siihen, miten luonnonsuojelualueiden rajat merkitään maastoon. Muutoksilla helpotetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten työtaakkaa niiden voimavarojen vähentyessä sekä sujuvoitetaan sääntelyä hallitusohjelman mukaisesti.

Lisäksi viranomaisten toimivaltasäännöksiä täsmennettäisiin. Jatkossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntäisi ympäristöministeriön sijasta oikeuden poiketa rauhoitusmääräyksistä yksityisillä suojelualueilla.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.11.2015 ympäristöministeriöön.

Lue lisää:


Alueellista tietoa