Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoituksen vaarallisten jätekemikaalien poistamiseksi luvattomalta jätevarastolta Kärkölästä (Päijät-Häme)

Ympäristöministeriö on myöntänyt 8.6.2020 Hämeen ELY-keskukselle rahoituksen (338 000 euroa) ympäristönsuojelulain (527/2014) 182 a §:n mukaisten toimenpiteiden suorittamiseksi Kärkölässä. Ympäristöministeriön myöntämä rahoitus koskee vaarallisten jätekemikaalien poistamista luvattomasta jätevarastosta ja jätekemikaalien vientiä asianmukaiseen loppukäsittelyyn. Huonokuntoiset kontit ja kemikaalien varastointimääräysten vastaiset varastotilat muodostavat riskin ympäristölle. Hämeen ELY-keskus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Esitutkinta on käynnissä.

Hämeen ELY-keskus on antanut 17.6.2020 ympäristönsuojelulain 182 a §:n mukaisen päätöksen, jonka jälkeen yllä mainittuihin toimenpiteisiin kiinteistöllä voidaan ryhtyä. Hämeen ELY-keskus ryhtyy tämän jälkeen selvittämään vastuutahoja kiinteistöllä, jotta myönnetty määräraha saadaan perittyä takaisin valtiolle. Hämeen ELY-keskus on kilpailuttanut toimenpiteiden suorittamisen ja hankinnasta on tehty hankintapäätös. Kiinteistön tyhjentäminen tullaan käynnistämään mahdollisimman nopeasti.

Ympäristönsuojelulain 182 a §:n mukaan, jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa tai vakavaa haittaa terveydelle tai ympäristölle ELY-keskus voi ryhtyä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi välttämättömiin toimiin.

Lisätietoja: 

Lakimies Jonna Lahdelma, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 071, jonna.lahdelma@ely-keskus.fi

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)