Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 2,23 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Avustuksia saa 30 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin, saariston ympäristönhoitoon ja saariston sekä tunturialueiden jätehuoltoon. Eniten avustuksia saavat Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Natur och Miljö rf sekä Vuokralaiset VKL ry.

Määrärahaan sisältyy valtion täydentävän talousarvioesityksen 400 000 euron lisäys luonto- ja ympäristöjärjestöjen avustusten korottamiseen sekä eduskunnan valiokuntakäsittelyssä lisäämät 100 000 euroa Suomen Metsästäjäliitto ry:lle. Kokonaisuudessaan avustuksiin varattu määräraha on 300 000 euroa suurempi kuin vuonna 2019.

"Järjestöissä tehtävä työ on todella tärkeää luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Luonto- ja ympäristöjärjestöjen avustuksia kasvattamalla haluamme korostaa kansalaistoiminnan merkitystä yhteisen päämäärän saavuttamisessa", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kuluvalle vuodelle varatun määrärahan lisäksi avustusten jaon yhteydessä jaetaan uudelleen myös vuosina 2018-2019 käyttämättä jääneet ja ympäristöministeriölle palautuneet avustukset. Ne kohdennetaan uudelleen vuosina 2018 ja 2019 avustusta saaneille järjestöille.

Lisätietoja