Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Ympäristöministeriö käynnisti kaivosten stressitestit 

Kaivosten vapaaehtoiset stressitestit on aloitettu kaivoksille 15.5. lähetyllä kyselyllä. Testeissä selvitetään, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavista tilanteista, joilla voi olla ympäristövaikutuksia kaivosalueen ulkopuolella. Testausta ohjaavat ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Stressitestien tulokset valmistuvat marraskuussa 2013.

Testien avulla pyritään tunnistamaan ympäristövahingon vaaraa aiheuttavia menettelytapoja ja käytäntöjä sekä kehittämään riskinhallintaa. Testin tuloksia voivat hyödyntää toiminnanharjoittajat, lupa- ja valvontaviranomaiset, ministeriöt ja asiantuntijalaitokset.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa