Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Keski-Suomen ELY-keskuksesta (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskuksesta voi marraskuun loppuun asti hakea avustusta ympäristöön liittyviin hankkeisiin. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2016 talousarviossa niihin määrärahat. Tukea voi hakea:

• rakennusperinnön hoitoon
• pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
• haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
• saariston ympäristönhoitoon
• vesihuoltoon
• vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen
• vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin
• yleishyödyllisiin hankkeisiin vesistöjen kunnostamiseksi tai tulva- ja kuivuusriskien vähentämiseksi
• ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeisiin.

Hakemuslomakkeet ja lisätietoja avustuksista löytyy www.ely-keskus.fi -sivustolta kohdasta ely-keskus.fi (etusivu) > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Rahoitus ja avustukset – ELY-keskusten ympäristövastuualue:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.ViYT2KTyWUm
 

Hakemuksen voi jättää sivuston kautta sähköisesti tai lähettää Keski-Suomen ELY-keskukselle postitse.

Tarkempia tietoja sekä hakulomakkeita vesistöjen kunnostamisen tai tulva- ja kuivuusriskien vähentämisen sekä vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta edistävien hankkeiden avustamisesta on saatavilla myös suoraan tästä hakuilmoituslinkistä (pdf)

Lisätietoja:

Rakennusperinnön hoidon avustukset: Arkkitehti Liisa Bergius, p. 0295 024 727

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen:
Ympäristögeologi Pekka Pulkkinen, p. 0295 024 803

Haja-asutuksen jätevesineuvonnan avustukset:
Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, p. 0295 024 831

Vesihuoltoavustukset: Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, p. 0295 024 831

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustukset: Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816

Avustukset yleishyödyllisiin hankkeisiin vesistöjen kunnostamiseksi: Suunnitteluinsinööri Lauri Kaisto, p. 0295 024 752

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset: Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa