Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Marjo Pakkanen Ympäristökasvatus mukana Linnan juhlissa (Kaakkois-Suomi)


Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusasiantuntija Marjo Pakkanen on kutsuttu Linnan juhliin, hän edustaa pitkän linjan ympäristökasvatustyötä varhaiskasvatuksessa ja vapaa ajalla Marjo on myös ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen tämänhetkinen puheenjohtaja. Kutsua voidaan pitää Marjon lisäksi kunnianosoituksena pitkäjänteiselle ympäristökasvatustyölle, jota tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Ympäristökasvatus sydämenasiana

Marjo on pitkään ja pitkäjänteisesti tehnyt työtä varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksessa. Niinpä Kouvola voikin olla ylpeä Vihreistä lipuistaan ja luontopainotteisesta varhaiskasvatuksesta, metsäeskaritoiminnasta, päiväkotien kaupunkiviljelystä ja yleensäkin monipuolisesta kestävän kehityksen työstä.

Kouvolan varhaiskasvatuksessa tehty ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen työ on palkittu useaan otteeseen erilaisista ansioistaan, viimeisimpänä varhaiskasvatuksen oma Kestävän kehityksen kattositoumus palkittiin Suomen parhaana Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksena 2022. Tunnustuksen antoi Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, ympäristöministeriö, Suomen ravitsemusneuvottelukunta ja Motiva. Viime vuonna Kymenlaakson liitto antoi kunniamaininnan varhaiskasvatuksessa tehdystä ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä ympäristökasvatuksen kehittämistyöstä. Marjo on myös ollut alusta asti mukana Kymenlaakson ympäristökasvatusverkostossa Kouvolan kaupungin edustajana ja verkoston perustajajäsenenä.

Marjo on saadusta kutsusta hämmentynyt, mutta mielissään: ”Olen pitkän linjan ympäristökasvattaja ja antanut kasvatukselle ja ympäristöasioille sydämeni, joten siinä mielessä tällainen arvostuksen osoitus tehtyä työtä, ja ympäristökasvatusta kohtaan on mieltä lämmittävää ja ilahduttavaa.” Ympäristökasvatus ei ole maailman helpointa työtä, mutta mukavinta kyllä”, sanoo Marjo ja naurahtaa, ”Se on myös vaatinut paljon; uuden luomista, innovointia, erilaisten kokonaisuuksien hallintaa ja kehittävää työotetta – ja roppakaupalla pitkäjänteisyyttä ja sisua”.

Vaikka ympäristöuutiset ajoittain ovatkin huolestuttavia, näkee Marjo asioissa myös paljon hyvää: ”Aikoinaan ympäristökasvatuksen asioihin ei kiinnitetty isossa mittakaavassa paljonkaan huomiota, mutta nykyään näihin asioihin tulevat jo velvoittavuudet erilaisista suunnitelmista ja strategioista, jotka kasvatus- ja opetustyötäkin ohjaavat, tai ainakin pitäisivät ohjata. Silloin, kun itse 90-luvun alkupuolella aloitin, joukkomme oli pieni. Nyt ympäristökasvattajia on jo paljon eri puolilla Suomea edistämässä omalta osaltaan näitä kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita, mikä on upea asia! Mielestäni osa kestävää kasvatusta ja opetusta on mm. se, että jokainen kasvattaja tai opettaja olisi omalta osaltaan, edes pienesti, ympäristökasvattaja. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tehtävällä työllä, tai tekemättä jättämisellä, on suuri merkitys, siinä olemme paljon vartijoina”.

Marjo muistuttaa, että ympäristökasvatus ei ole pelkästään lapsiin tai nuoriin kohdistuvaa toimintaa: ”On hyvä muistaa, että aikuisetkin tarvitsevat jonkinlaista ympäristökasvatusta, tosin silloin puhutaan enemmänkin tiedon jakamisesta, ajatusten vaihdosta ja yhteyksien ymmärryksestä”.

Mukana FEE Suomen työssä

Päivätyön lisäksi ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen asiat ovat osa Marjon vapaa-aikaa. Hänellä on omat Orvokki-oravan luontokoulu -nettisivut ajalta, jolloin ei vielä ollut keksitty MAPPA-materiaalipankkia, mutta jonka ohjausryhmässä Marjo myöhemmin oli. Marjo myös kouluttaa ja hänellä on omaa oppimateriaalia.

Marjo on Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen puheenjohtaja. FEE Suomen hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2017, ensin hallituksen jäsenenä, sitten varapuheenjohtajana ja puheenjohtajan sijaisena.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi tekee työtä sen puolesta, että ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat Suomessa ja että yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Järjestö on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto.

Ympäristökasvatustyötä tehdään valtakunnallisissa ja maakunnallisissa verkostoissa

Kestävän kehityksen työssä, jos missä, on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto. Marjo on KYY:n eli Kymenlaakson ympäristökasvatusverkoston perustajajäseniä ja mukana verkoston toiminnassa edelleen.

Nämä ryhmät tuovat saman pöydän ääreen monenlaiset, samalla alueella toimivat kestävän elämäntavan edistäjät. Tuloksena on konkreettisia yhteistyöprojekteja ryhmän organisaatioiden kesken, alueellisia koulutuspäiviä, näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja kannustusta jokaisen mukanaolijan omaan työhön. Kullakin ryhmällä on oma tapansa toimia.

ELY-keskukset ovat useilla alueilla toimineet ryhmän koollekutsujina. Myös monet muut organisaatiot ovat ottaneet verkostoissa vetovastuuta.