Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset 2022 jaettu

Neljätoista valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävää ympäristökasvatus- tai -valistushanketta saa tänä vuonna ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustukset myöntää keskitetysti Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeille tarkoitettua määrärahaa saa käyttää laajasti erilaisiin kestävää kehitystä edistäviin kasvatuksellisiin ja valistuksellisiin hankkeisiin. Hakua ei myöskään rajattu hakukierrosta koskevilla sisällöllisillä tai kohderyhmään liittyvillä painopisteillä, vaan hakijoille annettiin vapaus hakea avustusta monenlaisiin hankkeisiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuitenkin siihen, että avustusta suunnataan myös alueellisesti merkittäville hankkeille valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden lisäksi.

Hakemuksissa painottuivat vahvasti luonnon monimuotoisuus ja luontosuhde. Poikkeuksellisen paljon saatiin luontokoulutoimintaan liittyvä hakemuksia. Jonkin verran avustuksia haettiin myös kiertotalouteen, luonnonvarojen kulutukseen, vesistöihin, kulttuuriympäristöön ja ilmastoon liittyviin hankkeisiin sekä laaja-alaisiin, kestävää kehitystä monipuolisesti edistäviin hankkeisiin. Yhteensä hakemuksia saatiin 56. Avustuksia haettiin yhteensä 1,9 miljoonan euron edestä.

Avustusta on päätetty jakaa seuraaville hankkeille:

 • ENO Schoolnet ry: Pohjois-Karjalan ympäristökasvatusverkoston kehittäminen - 9 000 €
 • Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry: Turunmaan rakennusperintö tulevaisuudessa - nuoriso ja kestävä asuminen. Det Åboländska byggnadsarvet i framtiden – ungdomen och hållbart boende - 10 000 €
 • Aura Trädgårdsvänner fr: ”Mesibaari” - 13 000 €
 • Elonkierron Ystävät ry: Luonnonvarojen lukutaitoa Elonkierto-puistosta - 32 000 €
 • Luontokoulu Tikankolo: Alueellisen ympäristökasvatustoiminnan rakentaminen ja käynnistäminen Satakunnassa - 17 500 €
 • Ähtärin Zoo Resort Oy: Luontokoulu tutuksi Etelä-Pohjanmaalla - 28 000 €
 • Teijon Alueen Kyläyhdistys ry: Teijon luontokoulun toiminnan vakiinnuttaminen - 32 800 €
 • Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry: LOIMU - Luonnosta Oppien Ja Innostuen - 26 700 €
 • Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry: Världarvspedagog i Kvarkens skärgård - 27 000 €
 • Vantaan kaupunki: Lähiluonto-opastuksen kehittäminen ja levittäminen - 35 000 €
 • Famoso Oy: Huippueläin haussa - 19 000 €
 • Luonto-Liitto ry: Haavoittuva monimuotoisuus – ilmastonmuutos ja luontokato -hanke - 39 300 €
 • OKKA-säätiö sr: Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä - 30 000 €
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry; Finlands natur- och miljös-kolförbund rf: ULOS-UT-OUT 2023: TULEVAISUUSTAITOJA JA TEKIJÖIDEN TÖRMÄYTYKSIÄ - 21 000 €

Hankekohtaiset avustuspäätökset perusteluineen toimitetaan hakijoille kesäkuun aikana.

Seuraava mahdollisuus hakea ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta on ensi syksynä. Hakuaika avautuu mitä todennäköisimmin lokakuun puolivälissä ja päättyy marraskuun lopussa. Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset tiedottavat haun käynnistymisestä.

Lyhyet kuvaukset rahoitetuista hankkeista ja lisätietoa avustuksesta: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Lue lisää

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset 2022 jaettu (16.6.2022, sttinfo.fi)