Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ylöjärvenharjun pohjavesialueen geologista rakennetta tutkitaan (Pirkanmaa)

Ylöjärvellä käynnistetään Ylöjärvenharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Projekti kestää kaksi vuotta ja kenttätöitä tehdään kesäkausina 2016 ja 2017. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat molempina vuosina kesäkuussa ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu alustavan suunnitelman mukaan syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka yhteensä viidessätoista pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Vuonna 2016 tehdään kahdeksan kairausta. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 39 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Ylöjärven maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen, Ylöjärven Veden, Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Vuonna 2017 mukana on myös Hämeenkyrön kunta.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:

  • Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, p. 029 5032214, tiina.kaipainen(at)gtk.fi
  • Jouni Vähäkyttä, Ylöjärven Vesi, p. 050 390 4785, jouni.vahakytta(at)ylojarvi.fi
  • Pentti Keskitalo, Ylöjärven maankäyttö- ja ympäristöpalvelut, p. 050 570 2483. pentti.keskitalo(at)ylojarvi.fi
  • Tiiu Vuori, Tampereen Vesi Liikelaitos, p. 040 801 6927, tiiu.vuori(at)tampere.fi
  • Merja Antikainen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 029 503 6318, merja.antikainen(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa