Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yksityistieasioissa on monta toimijaa - yksityistieapuri auttaa eteenpäin

ELY-keskukset myöntävät harkinnanvaraista avustusta yksityisteiden perusparantamishankkeisiin sekä antavat tarvittaessa valtuutuksen kutsua tiekunnan kokous koolle. Myös jotkut liikennemerkkiasiat (esim. väistämisvelvollisuutta osoittava merkki yksityisen tien ja valtion tien risteyksessä) kuuluvat ELY-keskuksille.

Väylävirasto ylläpitää Digiroad-tietojärjestelmää sekä antaa ohjeita siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla on kehittää ja edistää yksityistieasioiden hoitamista valtakunnallisesti. Traficom myös myöntää valtionavustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen sekä yksityisteitä koskevaan kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöhön. Maanmittauslaitos puolestaan ylläpitää yksityistierekisteriä ja tekee tietoimituksia. Moniin asioihin saa apua Suomen Tieyhdistyksestä, tieisännöitsijöiltä tai kunnasta.

Liikenteen asiakaspalvelussa on havaittu, että asiakkaan on monesti vaikea hahmottaa, mihin tahoon hänen kuuluisi ottaa yhteyttä yksityisteihin liittyvissä asioissa. Liikenteen asiakaspalvelu on koonnut yksityisteihin liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä ratkaisuapurin. Apurin avulla voi tarkistaa, mihin tulee ottaa yhteyttä tai miten tulee toimia asian hoitamiseksi.

Linkkejä:

Yksityistieapuri

Anna palautetta ja kehitysehdotuksia