Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Yhteysalus- ja maantielauttaliikenne on toiminut normaalisti koronaviruksesta huolimatta - palveluntuottajat ja ELY-keskus seuraavat terveysviranomaisten ohjeita (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa)

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti maaliskuussa koronavirustilanteen mahdollisista vaikutuksista yhteysalus- ja maantielauttaliikenteeseen. Pandemiatilanteen nopeasta kehittymisestä huolimatta liikenneyhteydet ovat toimineet normaalisti. Aluksilla on ryhdytty moniin toimiin, joilla hillitään koronaviruksen leviämistä. Matkustajia pyydetään seuraamaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia terveysviranomaisten ohjeita sekä alushenkilökunnan antamia toimintaohjeita.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti 13.3.2020 koronavirustilanteen mahdollisista vaikutuksista yhteysalus- ja maantielauttaliikenteeseen. Pandemiatilanteen nopeasta kehittymisestä huolimatta liikenneyhteydet ovat toimineet normaalisti.

Aluksilla on tehostettu siivousta, mahdolliset ravintola- ja kahvilapalvelut ovat olleet keskeytettynä ja muun muuassa kanssakäymistä matkustajien ja henkilökunnan välillä on vähennetty. Toimenpiteillä on pyritty hillitsemään koronaviruksen leviämistä ja siten osaltaan turvaamaan liikenteen jatkuvuus. Toimintaa muutetaan viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistuksien mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joukkoliikenteeseen antamia ohjeita voidaan soveltuvin osin noudattaa myös yhteysaluksilla:

  • Tärkein suojautumistoimenpide on, että sairaana ei matkusteta. Myöskään henkilökunta ei tule sairaana tai oireisena töihin.
  • Pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista niin paljon kuin kulkuneuvon luonne sallii. Tämä koskee sekä henkilökuntaa että matkustajia.
  • Korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa
  • Huolehditaan käsihygieniasta  
  • Matkaa suunnitellessa ja matkalla tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia terveysviranomaisten ohjeistuksia.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Yhteysalusliikenne: saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

- Maantielauttaliikenne: tieinsinööri Tapani Jaakkola, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)