Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Yhteistyötä kalavesillä Mikkelin kalamarkkinoilla (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus oli mukana Mikkelin  kalamarkkinoilla 15.-17.8.2014. Edellisvuosien tapaan aiheena oli vesien hoito ja tällä kertaa teemana oli "Yhteistyötä kalavesillä". Tapahtumassa esiteltiin Mikkelin alapuolisen Saimaan ja Kyyveden hoitoa ja kunnostusta. Molemmilla alueilla on suunniteltu vesiensuojelutoimien lisäksi mm. poistokalastusta. Vesienhoitoa toteutetaan maakunnassa viidellä alueellisella painopistealueella: Mikkelin seudulla, Kyyvedellä, Pieksämäen seudulla Joroinen-Juva-Rantasalmi -alueella sekä Savonlinnan seudulla.

Kalastussaaliista valmistettiin ruokaa ja kaloja tunnistettiin

Poistokalastus on tehokas vesienkunnostusmenetelmä. Kalaa tulee runsaasti ja moni miettii miten saaliin saa tehokkaasti hyödynnettyä. Aki Hirvonen antoi ELY-teltassa hyviä vinkkejä poistokalastussaaliin hyödyntämiseen ja opetti kalojen perkausta ihan kädestä pitäen. Moni asiakas uskalsi tarttua veitseen ja kokeilla näytettyjä perkuumenetelmiä. Kalan käsittely olikin akvaarioiden ohella osastomme vetonaula.

Juho Kotanen esittelee akvaariossa polskivia kaloja. Kuva: Marjukka Manninen

Akvaarioissa oli esillä rapuja, ahvenia ja ruutanoita. Yllättäen ruutanan tunnistaminen osoittautui varsin vaativaksi tehtäväksi. Ruutanaa arvuuttelivat useat aikuisetkin vaikkapa särjeksi tai säyneeksi.  Ahvenen tunnistivat lapsetkin hyvin. Akvaarion äärellä oli helppo keskustella Mikkelin seudun vesistöjen kala- ja rapukantojen tilasta ja hoidosta.

Vesialueiden yhdistäminen helpottaa kunnostusten suunnittelua

Vesialueiden hallinnon kehittämistä pidettiin yleisesti erittäin tärkeänä asiana. Kävijät ymmärsivät, että yhteiskunnan tuen vähentyessä kustannukset vesialueiden hoidosta ja kunnostuksesta jäävät yhä enemmän omistajien kannettavaksi. Pienillä osakaskunnilla ei ole taloudellisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia kunnostuksiin.  

Myös kosteikkojen rakentamista esiteltiin. Kosteikkoja pidettiin hyvänä ratkaisuna luonnon monimuotoisuuden ja ravinteiden käsittelyn kannalta. Erityisesti kävijöitä kiinnosti kosteikkojen käyttö riistanhoidossa ja metsästyksessä. Pintavesien laatuun liittyvät asiat olivat esillä, ja moni hyödynsikin mahdollisuutta käydä katsomassa tietokoneelta löytyisikö omasta kotijärvestä esimerkiksi vedenlaatutietoja.

Tietoa pyydysten oikeasta merkinnästä

Yhteistyökumppanina teltalla hyöri Mikkelin kalastusalueen edustajia, joilta sai tietoja muun muassa  pyydysten oikeasta merkinnästä vesillä sekä paikallisista hoitotoimista Mikkelin lähistöllä. Konkreettisena hoitokohteena markkinapäivien aikana nousi esille Saarijärvi, jossa kalaistutukset eivät olleet tuottaneet tulosta. Kalastusalueen, osakaskuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä toteutetaan kuluvana syksynä vesistössä koeverkkokalastus.

Satoja kävijöitä

Kävijöitä ELY-keskuksen teltalla oli viikonlopun aikana useita satoja; näistä henkilökohtaista asiakaspalvelua sai noin 150 henkilöä. Kävijämäärä oli suunnilleen sama kuin edelliskesänä. Yleisö löysi tällä kertaa ELY-keskuksen teltan helpommin, koska järjestävä taho oli panostanut markkinoiden yleiseen ilmeeseen ja järjestelyihin. Kävijöitä houkuteltiin teltalle myös kuulutusten avulla.

Mikä on kuhan alamitta?

Teltalta löytyviä vesienhoitoon liittyviä tietoja sai halutessaan testata osallistumalla arvontaan. Kysyttiin esimerkiksi mikä on keskeisin vesiensuojeluongelma Mikkelin alapuolisella Saimaalla (rehevöityminen), mikä vesistö on maamme yli 100 km2 järvistä matalin (Kyyvesi) ja mikä on kuhan alamitta  Mikkelin kalastusalueella (45 cm).  Vastauksia annettiin 96 kpl ja niistä oli täysin oikein 14,5 %.  Vastaajista 88,7 % oli Mikkelistä tai lähialueilta. Kaukaisimmat vastaajat olivat Outokummusta, Kuusankoskelta, Jyväskylästä ja Helsingistä. Palkinnoksi luovutettiin uistimia. Mikkelin kalastusalue lahjoitti palkinnoiksi uistinsettejä. Palkinnot on toimitettu voittajille.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4206


Alueellista tietoa