Uutiset 2023

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vuoden 2023 työllisyysmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille

Hallitus päätti 19.1.2023 kuluvan vuoden työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta ELY-keskuksille sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen osoittamisesta KEHA-keskukselle. Määrärahoja jaettiin yhteensä 373,8 miljoonaa euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) käyttävät määrärahat pääosin työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin.

 

Lue lisää:

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2023 (päätös, tem.fi)