Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vuoden 2022 maataloustukien valvonnat ovat käynnistymässä Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Peltojen tukivalvonnat Pirkanmaalla pääsevät kunnolla käyntiin juhannuksen jälkeen. Peltojen valvontavelvoite on Pirkanmaalla neljä prosenttia, joka tarkoittaa noin 160:tä tilaa. Eläintukien, eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnat ovat alkaneet jo toukokuussa. Eläinperusteisia tukia tarkastetaan kolmessa prosentissa kotieläintiloista. Tukimaksujen edellytyksenä on, että eläin- ja peltovalvonnat ovat suoritettuna 15.11.2022 mennessä.

Valvonta on edellytys EU-tukien ja kansallisten tukien maksamiselle maatiloille ja kotieläintiloille. Valvonnalla varmistetaan, että tukien ehtoja noudatetaan. Valvonnalla pyritään takaamaan myös viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa. ELY-keskukset hoitavat tätä valvontatehtävää.

Tero Nurmi, Mirka Muhujärvi, Kirsi Mäkelä, Jenna Kärki ja Osmo Morri.
Tämän kesän peltovalvojia ovat Tero Nurmi, Mirka Muhujärvi, Kirsi Mäkelä, Jenna Kärki ja Osmo Morri. He lähtevät kiertämään maatiloja juhannuksen jälkeen. Kuva Sinikka Suominen

Peltojen maastokäynnillä tutkitaan muun muassa viljelykasvit, viljelytapaan liittyvät seikat, peltolohkojen pinta-ala sekä pientareet ja suojakaistat valtaojien tai vesistöjen varsilta

Pirkanmaan ELY-keskuksessa 15 henkilöä valvoo Pirkanmaan maatiloja ja elintarvikesektorin eri toimijoita ympäri vuoden. Kesäaikaan heitä täydentää tänä vuonna kolme määräaikaista peltotarkastajaa ja kaksi harjoittelijaa.

Valvontojen lisäksi tarkastajien tehtäviin kuuluu muun muassa luomusitoumukset, ympäristösopimukset, elintarviketurvallisuus, kasvintarkastus ja alkutuotannon tuonti- ja vientivalvonnat. ELY-keskus tekee työtä kuluttajien eteen, jotta he voivat nauttia turvallisesti säädösten mukaisesti tuotetuista elintarvikkeista.

Valvontoja tehdään edelleen normaalia vähemmän Covid19-pandemian takia. Maatilavalvontaan määrätyille tiloille ilmoitetaan valvonnoista ennakkoon ja kerrotaan valvonnassa tarkastettavat asiat. Tiloilla tarkastetaan paikan päällä myös valvontaohjeen mukaiset asiakirjat, esimerkiksi vuokrasopimukset ja viljelysuunnitelma.


​​​​​​​Uudet peltotarkastajat harjoittelevat ja testaavat valvonnassa käytettäviä mittalaitteita. Kuva Tinnu Salonen

Yleisimmät tarkastuksissa havaitut puutteet

Eläinvalvonnassa havaitut puutteet koskevat pääosin merkintää ja rekisteröintiä, myös ilmoitusviiveitä esiintyy.

Peltovalvonnoissa havaitut puutteet koskevat usein täydentäviä ehtoja ja ympäristökorvauksen tukiehtoja. Eniten puutteita valvonnoissa on havaittu viljelytavassa, pientareissa, suojakaistoissa, viljavuustutkimuksissa ja lannoituksissa.

Viljelijän kannattaa jo hakuvaiheessa kiinnittää huomiota tukiehtoihin ja tutustua Ruokaviraston sivuilla olevaan hakuoppaaseen ja sähköiseen Vipu-palvelun neuvontaosioon. Uutena osiona Vipu-palveluun rakennettiin tälle vuodelle yleisimmistä valvonnan ongelmakohdista ”näin vältät virheitä”-osio, josta saa informaatiota yleisimpien valvontapuutteiden välttämiseksi.

Tukien haku ja ehdot muuttuvat ensi vuonna − paperihakemukset jäävät menneisyyteen

Vuonna 2023 avataan uusi ohjelmakausi, jolloin peltotukien haku- ja valvontaehdot muuttuvat merkittävästi. Suurimpana muutoksena tukiehtojen lisäksi on tukien haun muuttuminen sähköiseksi tukihausta valvontaan asti. Tämä edellyttää älylaitteiden käyttöä. Paperisia hakemuksia ei voi jättää enää vuonna 2023.

Merkittävän muutoksen tekee monitoroinnin eli satelliittipohjaisen kuvauksen mukaantulo. Monitoroinnin käyttöönotto tarkoittaa kaikkien peltolohkojen säännöllistä koko kasvukauden kestävää seurantaa. Monitoroinnista hyötyvät sekä hallinto että viljelijä, sillä sen kautta saadaan reaaliaikaista tietoa peltolohkoista, mikä mahdollistaa viljelijälle peltolohkotietojen laajemmat korjausmahdollisuudet vielä tukihaun jälkeenkin. Uuden ohjelmakauden mukanaan tuomista muutoksista löytyy tietoa Ruokaviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. Tukiuudistuksista järjestetään syksystä alkaen sekä valtakunnallisia että alueellisia tiedotustilaisuuksia.

Lisätietoa