Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Vuoden 2014 vesihuoltoavustukset haettavana

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat julistaneet haettavaksi vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2014. Hakuaika on 15.10.-30.11.2013. Vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta päättää asianomainen ELY-keskus.

Tuen edellytyksistä ja tuettavista toimenpiteistä on säädetty laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004). Lisätietoja tukemistoiminnasta saa ympäristöoppaasta "Vesihuollon tukeminen".

Lue lisää:

Yksityiskohtaisempia ohjeita ja tietoja avustusten myöntämisperusteista voi kysyä ympäristöasioiden asiakaspalvelusta:


Alueellista tietoa