Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Viljelijätukien haku päättyy 15.6. (Etelä-Savon ELY-keskus)

Viljelijät ovat voineet täyttää kevään päätukihakemuksen sähköisessä Vipu-palvelussa 9.5. lähtien. Hakemuksen voi lähettää 26.5. alkaen, jolloin myös Vipuneuvojan uusimmat tarkisteet ovat käytettävissä. Vipuneuvojan tarkisteiden avulla viljelijä pystyy varmistamaan ennen lähettämistä, että hakemuksen tiedot ovat oikein. Eri aikaan tapahtuva hakemuksen täyttö ja lopullinen lähetys varmistaa, että hakemusten virheet ja puutteet saadaan minimoitua. Hakemuksen lähetysmahdollisuus on auki kolme viikkoa. Päätukihaku päättyy 15.6.

Lohkot kuntoon ennen hakemuksen lähettämistä

Viljelijän kannattaa tehdä peruslohkomuutokset hyvissä ajoin ennen tukihakemuksen lähettämistä, jolloin kunnat ehtivät käsitellä ne tukien hakua varten. Tällöin myös Vipuneuvojan tarkisteet toimivat oikein.

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksua haetaan paperilomakkeella

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksua ei voi hakea tänä vuonna Vipu-palvelussa. Maksua haetaan lomakkeella 409. Lomake tulee palauttaa kuntaan 15.6. mennessä.

Pääosa ympäristösopimuksista haettavissa tänä keväänä

Tänä vuonna voidaan hakea seuraavia uusia ympäristösopimuksia:

  • Kosteikkojen hoito
  • Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
  • Alkuperäisrotujen kasvattaminen
  • Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

Sopimushakemus tulee palauttaa päätukihaun yhteydessä ELY-keskukseen viimeistään 15.6. 

Uusien luomusitoumusten antaminen on mahdollista

Tänä keväänä voi hakea uutta luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta lomakkeella 215. Sitoumukselle voidaan hyväksyä kaikki korvauskelpoiset lohkot sekä korvauskelpoiseksi tänä vuonna haettavat ja hyväksytyt lohkot. Vuonna 2015 annetuille sitoumuksille voi hakea lisäalojen liittämistä. Vanhalle sitoumukselle voi liittää enintään 5 hehtaaria korvauskelpoisia lohkoja, jotka eivät olleet luomusitoumuksella viime vuonna. Jos uusia lohkoja on enemmän kuin 5 hehtaaria, voi antaa uuden sitoumuksen. Viime vuonna luomusitoumuksella olleita lohkoja voi liittää luomusitoumukselle rajoituksetta.

Toisen tilan luomusitoumukselta hallintaan siirtyvät korvauskelpoiset lohkot liitetään viime vuonna annetulle luomusitoumukselle automaattisesti, eikä alan ilmoittaminen lomakkeella 215 ole välttämätöntä. Jos viljelijä ei halua, että lohkot liitetään sitoumuksellesi, on siitä tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen vapaamuotoisesti tai lomakkeella 215.
 
Lomakkeella 215 ilmoitetaan luomusitoumukselle haetut korvauskelpoiset lohkot, jotka eivät olleet sitoumuksella vuonna 2015.

Kosteikkojen perustamiseen ja perinnebiotooppien kunnostamiseen on syytä hakea tukea tänä vuonna

Kosteikkojen perustamiseen sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamiseen tällä ohjelmakaudella käytettävissä olevien varojen rajallisuuden vuoksi tukea näiden ei-tuotannollisten investointien toteuttamiseen olisi syytä hakea viimeistään tänä vuonna. Tuen ehtona on mm., että investointikohteesta tehdään perustamisen jälkeen viisivuotinen ympäristösopimus. Tämän vuoden ei-tuotannollisten investointien haku on käynnissä ja päättyy 15.6.2016. Ei-tuotannollisen investoinnin tukea voi hakea lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ELY-keskuksesta.

Linkit:

Lisätietoja Etelä-Savon ELY-keskuksesta:

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, p. 0295 024 098, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi
Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, p. 0295 024 135, hillevi.teittinen(at)ely-keskus.fi  (ympäristösopimukset)
Maaseutuasiantuntija Marja Pulkkinen, p. 0295 024 073, marja.pulkkinen(at)ely-keskus.fi (luomusitoumukset)
Maaseutuasiantuntija Kaija Siikavirta, p. 0295 024 087, kaija.siikavirta(at)ely-keskus.fi (ei-tuotannolliset investoinnit)


Alueellista tietoa