Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Viikonlopun sateet nostivat virtaamat ja vedenkorkeudet Lounais-Suomessa tämän talven ennätyslukemiin - tulvatilanne kriittisin Eurassa ja Salon seudulla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Viikonlopun sademäärät olivat monin paikoin Varsinais-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa ennustettuja suurempia, mikä kasvatti tulvatilanteen tämän talven pahimmaksi. Enimmillään satoi jopa 30-40 mm jo valmiiksi umpimärkään maahan, mikä sai vedenkorkeudet nopeaan nousuun sunnuntain aikana kaikissa alueen vesistöissä. Esimerkiksi Uskelanjoella Salossa virtaama nousi maanantaina aamulla yli 120 kuutioon sekunnissa, mikä on suurin lukema vuoden 1980 jälkeen. Lukema on lähes tuplasti vuoden keskimääräisen tulvahuipun suuruinen. Myös Perniönjoella vesi nousi lähes puoli metriä tämän talven aiempaa ennätystä korkeammalle. Samansuuntainen tilanne oli myös Aurajoella ja Paimionjoella. Vesi tulvi Salon seudulla teiden alikulkuihin, uhkasi joitain rakennuksia ja aiheutti vaurioita myös alempiasteiselle tiestölle. Vahinkojen kokonaismäärästä ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Vesi tulvii pyörätiellä ja alikulkutunnelissa
Vesi tulvi Salossa teiden alikulkuihin.

Vedenkorkeus sekä Pyhäjärvessä että Eurassa ennätystasolla

Säkylän Pyhäjärvi nousi jo viikko sitten yli säännöstelyn ylärajan, joten juoksutusta järvestä on pidetty viime aikoina niin suurena kuin mahdollista alavirran puoleisen Euran keskustaajaman tulvatilanne huomioiden. Vaikka viikonlopun aikana juoksutusta Pyhäjärvestä pienennettiin lähes kolmasosaan Euran suojelemiseksi, vedenkorkeus Euran keskustassa nousi sunnuntai-iltana kymmenen senttiä ylemmäs kuin aiemmassa ennätyksessä syksyllä 2012, johtuen poikkeuksellisen suurista sivuojien virtaamista. Euran keskustassa on tiedossa ainakin yhden kellarin kastuminen. Sekä Pyhäjärven vedenkorkeus, että Eurajoen virtaama tulevat olemaan vielä pitkään korkealla tasolla, koska järven vedenkorkeuden laskeminen juoksutusta lisäämällä ei tapahdu nopeasti, vaikka sää muuttuisi jatkossa poutaisemmaksi. Ensi viikonlopulle on taas ennustettu seuraavaa matalapainetta sateineen.

Loimijoella ja Kokemäenjoella virtaama vielä kasvussa

Loimijoella virtaama kasvaa ennusteen mukaan maanantain aikana noin 180 kuutioon sekunnissa, mikä on suunnilleen saman verran kuin tämän talven tähän asti suurimmassa tulvatilanteessa joulun alla. Kokemäenjoen virtaama nousee samalla noin 650 kuution tasolle. Sekä Loimijoessa että Kokemäenjoen keskiosalla on laajasti peltoalueita tulvan alla, mutta kiinteistövahinkoja ei aiheutune. Joen hyyderiski pienenee vähitellen kevään lähestyessä, mutta hyydeongelmat ovat edelleen mahdollisia, jos pakkaskausi vielä kevättalvella tulee.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Triipponen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 953

Kuva: Ilkka Myllyoja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)