Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Vientirengastoiminta on toimiva vaihtoehto pk-yrityksille (Pirkanmaan ELY-keskus)

Rahoitusta vientirengastoimintaan voidaan myöntää vähintään neljän suomalaisen pk-yrityksen ryhmälle. Vientirenkaissa yritysten tuotteet, palvelut tai muut kansainvälistymisen tavoitteet täydentävät toisiaan. Käytännössä vientirengasta vetää yritysten yhdessä valitsema vientipäällikkö, jolla on hyvä asiantuntemus kulloinkin kyseessä olevalta toimialasta tai markkina-alueesta. Vientirengastoiminta soveltuu niin valmistavaan teollisuuteenkin kuin palveluitakin tuottavien yritysten kansainvälistymisen välineeksi.

Vientirengastoiminnan rahoitus siirtyi vuoden 2016 alusta Tekesiin ja samalla muuttuivat myös rahoituksen linjaukset ja painopisteet. Tekes voi myöntää rahoitusta kuluvan vuoden aikana yhteensä miljoona euroa vientirengastoimintaa.

Tarkemmat linjaukset, ehdot ja tiedot rahoituksen hakemisesta ovat Tekesin sivuilla: http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/vientirenkaiden-rahoitus


Alueellista tietoa