Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vetisen talven seuraus: tienpinnat vaurioituneet monin paikoin

Viime viikkojen vaihtelevat ja sateiset säät ovat aiheuttaneet päällystevaurioita maanteillä. Erityisesti Etelä-Suomen vilkkaimpien teiden päällysteet ovat vaurioituneet nopeassa tahdissa. Tilannetta hoidetaan, mutta tienkäyttäjiltä tarvitaan varovaisuutta liikenteessä. Kevättä ajatellen on hyvä varautua vaikeaan kelirikkoon alemmalla tieverkolla.

Liikenteessä on syytä olla erityisen varovainen ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin. Paikallisetkin vaihtelut olosuhteissa voivat olla suuria, ja vauriot voivat vilkkailla teillä syntyä nopeasti.

Havaituista vaurioista kannattaa ilmoittaa eteenpäin: jos kyseessä on kiireellinen liikennettä vaarantava ongelma, ilmoita siitä Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100). Kaikki muut valtion väyliä koskevat palautteet hoituvat Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Palauteväylän kartasta näkee myös sen, onko kyseinen ongelma jo ilmoitettu ja otettu käsittelyyn.

Mikäli tienkäyttäjälle tapahtuu maantiellä vahinko, jonka hän katsoo aiheutuneen tien puutteellisesta kunnossapidosta, voi tienkäyttäjä hakea ELY-keskukselta korvausta syntyneistä vahingoista.

Lue lisää:

Vetisen talven seuraus: tienpinnat vaurioituneet monin paikoin (Väyläviraston tiedote 18.2.2022)