Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Vesistöjen tilan seuranta alkuvuonna 2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristökeskus seuraa vesistöjen tilaa kolmen maakunnan alueella (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa). Seurantaan kuuluu sekä jokia, järviä että rannikkovesiä. Vesistöjen tilaa seurataan sekä perinteisen veden laadun että biologisen seurannan (esim. kalat ja pohjaeläimet) avulla. ELY-keskuksen oman seurannan lisäksi vesistöjen tilaa seurataan myös esimerkiksi jätevesipuhdistamoiden, turvetuotannon tai vesistörakennushankkeiden velvoitetarkkailuissa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut katsauksen, joka koskee alkuvuotta 2013.


Alueellista tietoa