Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vesihuoltoa uudistetaan yhteistyössä (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskuksen webinaarina 19.5.2021 järjestämässä vesihuoltoseminaarissa keskusteltiin muun muassa vesihuollon tulevaisuudessa. Tilaisuudessa painotettiin, että vesihuollon turvaamiseen tarvitaan kaikkien alalla toimivien yhteistä panostusta. Seminaarin avauspuheenvuoron käytti Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Satu Pääkkönen. Hän totesi vesihuollon olevan keskeinen osa hyvin toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Mutta mikään ei ole itsestään selvää, ajanhammas puree myös siihen, hän lisäsi.
   - Osaaminen ja ammattitaito on turvattava vesihuollossa ja uusiin innovaatioihin pitää satsata.


​​​​​​​EU:n juomavesidirektiivin toimeenpano on käynnistynyt, samoin yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen. Kansallisesta vesihuoltouudistuksesta vastuussa oleva maa- ja metsätalousministeriö on kannustanut alueellisia ELY-keskuksia yhteistyöhön vesihuoltoasioiden kehittämiseksi. Uudenmaan ELY-keskus on mukana itäisen ja eteläisen Suomen alueellisen vesihuollon strategiatyössä: Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 on koko alueen yhteinen ja ELY-keskuksilla on siinä vahva rooli. Jokaiselle maakunnalle laaditaan strategian puitteissa tarkemmat toimenpidesuunnitelmat.

Vesihuollon kehittämisestä ja edistämisestä maa- ja metsätalousministeriössä vastaava Katri Saukkonen kertoi kansallisesta vesihuoltouudistuksesta. Kyseessä ei ole ministeriön ohjelma, kaikki alan toimijat pitää saada mukaan tekemään pitkäjänteistä suunnittelua, hän painotti. Kansallisen vesihuoltouudistuksen päämääränä on turvallisen ja laadukkaan vesihuollon varmistaminen. Tavoitteena on myös ottaa harppauksia kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta.

EU:n juomavesidirektiivin tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa juomaveden terveydellinen laatu. Juomavesidirektiivin toimeenpanon päävastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Uusi juomavesidirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 12.1.2023.

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisella pyritään vahvistamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä jäteveden haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Urbaanit alueet ja vettä läpäisemättömät pinnat lisääntyvät, samoin ilmastonmuutoksen myötä sateet sekä erilaiset huuhtoumat, ennakoi direktiiviä esitellyt Ari Kangas, joka työskentelee ympäristöministeriössä jätevesiin liittyvän lainsäädännön parissa. 

- Viemäriylivuodot ja hulevedet ovat merkittävä asia etenkin Uudellamaalla, totesi tilaisuuden puheenjohtaja toiminut insinööri Ilkka Juva Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Uudellamaalla edistetään vesihuoltolain tavoitteita omalla valvontaohjelmalla ja viestintäsuunnitelmalla.

- Kyseessä ei ole lakisääteinen velvoite, vaan työkalu, jolla pyrimme ennakoivaan valvontaan muun muassa viestinnän keinoin, ylitarkastaja Sanna Laakso Uudenmaan ELY-keskuksesta huomautti.

Lisätietoja:
Insinööri Ilkka Juva, ilkka.juva(at)ely-keskus.fi, ylitarkastaja Sanna Laakso, sanna.laakso(at)ely-keskus.fi

​​​​​​​