Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Vesienhoitoillassa Haukivuorella keskustellaan Kyyveden ongelmista ja hoitokeinoista (Etelä-Savo) 

Kyyveden ja Pieksänjärven valuma-alueet käsittävä vesienhoidon yleissuunnitelma valmistuu tämän kevään aikana. Yleisö pääsee tutustumaan ja keskustelemaan suunnitelmasta tiistaina 3.3. Haukivuorella järjestettävässä vesienhoitoillassa.

Avoimeen vesienhoitoiltaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki Kyyveden ja sen valuma-alueen vesistöjen tilasta kiinnostuneet. Suunnitelmaa Kyyveden osalta esittelee suunnitelman laatija Eurofins Ahma Oy. Suunnitelman ovat tilanneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalue.

Suunnitelmassa selvitetään vesiä kuormittavat tekijät, vesistökunnostustoimenpiteiden tarve ja kuormituksen vähentämistoimet valuma-alueilla.

Kyyveden valuma-alueesta suurin osa on metsätalousmaata. Metsätalouden vesiensuojelukeinoista ja uusista työkaluista metsätaloustoimenpiteiden suunnitteluun kertoo tilaisuudessa Suomen metsäkeskuksen vesiensuojelun laatuloikka -hankkeen projektipäällikkö Marjo Ahola.

Vesienhoidon yleissuunnitelmat lisäävät toimijoiden yhteistyötä

Pieksämäen kalatalousalueelle laadittava vesienhoidon yleissuunnitelma on osa vesiensuojelun tehostamisohjelman toteutusta Etelä-Savossa. Etelä-Savon ELY-keskuksen vetämässä hankkeessa konsultit laativat kaikille Etelä-Savon 11:lle kalatalousalueelle vesienhoidon yleissuunnitelmat kevääseen 2021 mennessä.

Suunnitelmien avulla rakennetaan vesienhoidon toimijoiden välistä yhteistyötä, aktivoidaan kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä sekä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä.

Kyyveden valuma-alueen vesienhoitoilta

  • tiistaina 3.3. klo 17-19
  • paikka: Väentupa, Haukiranta, osoite Haukirannantie 10, Haukivuori

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, liisa.muuri(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 029

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)