Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vastaa osaamistarvekartoitukseen!Nainen hymyilee tietokoneen ääressä.

Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa syksyllä 2021 selvityksen, jolla kartoitetaan Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) yritysten työvoiman tarpeita ja työvoiman osaamisen kehittämisen tarpeita. Selvityksellä muodostetaan kuva yritysten osaavan työvoiman tarpeesta lyhyellä aikavälillä. Tärkeinä painopisteinä ovat myös kansainväliset rekrytoinnit ja työyhteisöjen moninaisuus.   Saatte kutsun vastata kyselyyn, koska näkemyksenne aihepiiriin liittyen on meille tärkeä.     

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Toivomme, että vastaatte kyselyyn oman yrityksen näkökulmasta. Kyselyssä ei ole pakollisia kysymyksiä, mutta toivomme että jokainen täyttää taustatiedot tulosten analysoinnin helpottamiseksi. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jokainen vastaus on tärkeä ja auttaa aluetta koskevan kokonaiskuvan muodostamisessa.

Linkki kyselyyn »