Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut kevään aikana neljä yhteysalusliikennepalvelusopimusta - palveluntuottaja vaihtumassa kahdella reitillä (Varsinais-Suomi, Uusimaa)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut Paraisten, Nauvon pohjoisen, Korppoon ja Porvoon-Sipoon yhteysalusreittien monivuotiset palvelusopimukset helmi-toukokuun aikana. Kilpailutukset toteutettiin palvelukuvausten pohjalta, joiden sisältöön kunnat, käyttäjät ja muut intressitahot ovat saaneet vaikuttaa useissa eri valmistelun vaiheissa. Lausuntojen perusteella mm. suunnitelmista yhdistää Nauvon pohjoinen ja Korppoon yhteysalusreitit luovuttiin tässä vaiheessa. Kolme neljästä sopimuksesta on allekirjoitettu ja Porvoon-Sipoon yhteysalusreittiä koskevasta hankintapäätöksestä on valitettu. Nauvon pohjoisella yhteysalusreitillä sekä Porvoon-Sipoon yhteysalusreitillä on vaihtumassa palveluntuottaja.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut Paraisten, Nauvon pohjoisen, Korppoon ja Porvoon-Sipoon yhteysalusreittien monivuotiset palvelusopimukset helmi-toukokuun aikana.

Kilpailutukset toteutettiin palvelukuvausten pohjalta, joiden sisältöön kunnat, käyttäjät ja muut intressitahot ovat saaneet vaikuttaa useissa eri valmistelun vaiheissa. Palvelutasoluonnokset olivat nähtävillä ja kommentoitavissa tammi-helmikuussa. ELY-keskukselle osoitettiin yhteensä 106 lausuntoa.

Annetuilla lausunnoilla oli vaikutusta palvelukuvausten lopulliseen sisältöön. Runsaan lausuntopalautteen vuoksi ELY-keskus päätti ottaa Nauvon pohjoisen ja Korppoon reittien yhdistämiseen liittyvien suunnitelmien osalta aikalisän. Reittialueiden liikenne on kilpailutettu erillisinä sopimuksina ja pääosin nykyisin voimassa olevien sopimusten vaatimuksilla. Sopimuskausi on aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen 1.1.2021–30.4.2023. Lausunnonantajille toimitetaan yhteinen vastaus, josta käy ilmi muun muassa se, mitä muutoksia lausuntojen johdosta on tehty.

Paraisten, Nauvon pohjoisen ja Korppoon yhteysalusreittejä koskevat sopimukset on allekirjoitettu. Porvoon-Sipoon yhteysalusreittiä koskeva sopimus allekirjoitetaan, kun hankintapäätös saa lainvoiman.

Kilpailutusten lopputulos reiteittäin:

Paraisten yhteysalusreitti

Palveluntuottajana sopimuskaudella 1.5.2021–30.4.2026 jatkaa Suomen Saaristovarustamo Oy (Finferries). Kilpailutuksessa saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Voittanut tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Palvelusopimus on allekirjoitettu. Finferries toimii tällä hetkellä palveluntuottajana maantielauttaliikenteessä sekä Velkuan, Nauvo Pohjoisen ja Kotka-Pyhtään yhteysalusreiteillä.

Nauvon pohjoinen yhteysalusreitti

Palveluntuottajana sopimuskaudella 1.1.2021–30.4.2023 toimii Kuljetus-Savolainen Oy. Kilpailutuksessa saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Voittanut tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Palvelusopimus on allekirjoitettu. Kuljetus-Savolainen Oy toimii tällä hetkellä palveluntuottajana Hiittisten, Rymättylän ja Utön yhteysalusreiteillä.

Korppoon yhteysalusreitti

Palveluntuottajana sopimuskaudella 1.1.2021–30.4.2023 jatkaa Archipelago Lines Oy. Kilpailutuksessa saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Voittanut tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Palvelusopimus on allekirjoitettu.

Porvoon-Sipoon yhteysalusreitti

Palveluntuottajana sopimuskaudella 1.5.2021–30.4.2026 toimii Kymen Saaristoliikenne Oy. Kilpailutuksessa saatiin kolme tarjousta, joista vain yksi oli hyväksyttävä. Hankintapäätös on tehty, mutta sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Hankintapäätöksestä on valitettu. Kymen Saaristoliikenne Oy toimii tällä hetkellä palveluntuottajana maantielauttaliikenteessä kahdella Väyläviraston lossilla vastaten niiden operoinnista, minkä lisäksi Kymen Saaristoliikenne Oy tuottaa yhteysalusliikennepalvelua alihankintana Kotka-Pyhtään yhteysalusreitillä.

Lisätietoja antaa (10.-12.6.): saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,  etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)