Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei määrännyt Khronoksen taloa suojeltavaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei määrännyt päätöksellään 17.12.2018 Khronoksen taloa suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Suojeluesityksen koskien Khronoksen taloa (Pöytyän kunnan Ortenojan kylässä sijaitsevat rakennukset ja pihapiiri) teki 12.5.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Pöytyän kunta. Khronoksen talo on Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiön / Lönnströmin taidemuseon ja IC-98:n yhteistyössä vuosina 2016-2017 toteuttama taide- ja tiedeprojekti, jonka lähtökohtana on tarjota ajalle koti tuhanneksi vuodeksi. Kohde on ympäröity portittomalla teräsverkkoaidalla. Alue on suojattu ihmisiltä ja se koostuu asuinrakennuksesta ja pihapiiristä. Aidattu alue jätetään koskemattomaksi määräämättömäksi ajaksi ja sitä ei hoideta eikä ylläpidetä millään tavalla. Rakennuksen saavat rappeutua rauhassa ja kasvit vallata alueen. Khronoksen talosta rakentuu rauhoitettu alue, joka koostuu ihmisen rappeutuvasta kulttuuriperinnöstä ja kuolevasta, mutta uudelleen kasvavasta luonnosta. Kyseessä on moniulotteinen taide- ja tiedeprojekti.

Pöytyän kunta on saanut kiinteistön lahjoituksena IC-98:n ryhmältä lokakuussa 2016 ja kunta on sitoutunut säilyttämään kohteen alueen ja rakennukset ennallaan ja että niihin ei kohdistus maankäyttö- ja rakennuslain tai kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia korjaus- tai purkuvaatimuksia. Lahjoituksessa määritellään ehdoksi, että paikalle haetaan mm. rakennussuojelukohteen statusta.

Museoviraston lausunnossa 6.11.2017 todetulla tavalla Khronoksen talo haastaa rakennusten suojelua ja rakennetun ympäristön hoitoa käsittelevän säännöstön.

ELY-keskuksen päätöksessä todetaan mm., että rakennusperintölain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Khronoksen talon osalta tilakeskuksen nykyisen käytön päämääränä on ympäristön vähittäinen rappeutuminen ajan ja luonnon vaikutusten tuloksena ja rakennetun ympäristön muuttuminen luonnontilaiseksi. Tavoitteena ei ole rakennusperintölain tarkoituksessa vaalia rakennusperintöä.

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Khronoksen talolla on ensisijaisesti paikallisia ympäristöarvoihin ja rakennusten käyttöön liittyviä arvoja. Mikäli rakennushistoriaan, rakennustaiteeseen ja tai rakennustekniikkaan liittyviä arvoja olisikin, johtaisi kohteen nykyinen käyttö niiden vähittäiseen häviämiseen. Rakennusperintölain mukaisen suojelun tarkoituksena on myös, ettei suojeltu rakennus tuhoudu, ja että suojeltu rakennus säilyy.

ELY-keskus katsoo, ettei rakennuskokonaisuudella ole sellaista merkittävyyttä, että rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain suojelulle asettamat edellytykset ja lain tavoite täyttyisivät. Rakennuskokonaisuuden säilyminen tarkoitetulla tavalla rappeutuen voidaan parhaiten turvata maankäyttö- ja rakennuslain keinoin kaavoituksella ja muiden kunnan toimivallassa olevien keinojen avulla. Rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla suojeleminen ei näin ollen ole myöskään tarkoituksenmukaista.
 

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä, p. 029 502 2942
anna-leena.seppala@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Ulla Riipinen, p. 029 502 3052
ulla.riipinen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa