Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa linjataan lähivuosien toimintaa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, ilmastonmuutoksen hillintä, tienpidon rahoitustaso ja korjausvelan hallinta linjaavat lähivuosien tienpitoa. Kuluvalle vuodelle ja lähivuosille tehty väylänpidon rahoitustason 300 M€ nosto mahdollistavat aiempaa enemmän korjausvelan hallinta- ja vähentämistoimia.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa vuosille 2020-2023 kerrotaan tarkemmin tämän vuoden toiminnasta ja tulevien vuosien tavoitteista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla: Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Ohessa ote tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan lähivuosien näkymiä lyhyesti.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)