Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Varovaisuutta jäillä liikuttaessa! (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta perjantaina 17.1.2020 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 3-14 cm:n välillä. Jäänpaksuudet ovat monella mittauspaikalla alhaisimmillaan verrattuna 2004-2019 vuosittain tammikuussa havaittuihin jäänpaksuuksiin. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Kaikilla mittauspaikoilla jää koostui pelkästään teräsjäästä, mutta Pertunmaan Peruvedellä ja Mäntyharjun Pyhävedellä teräsjään pinnalla oli havaittavissa leudon sään aiheuttamaa teräsjään heikkenemistä eli ns. puikkoontumista. Ristiinan Yövedellä ja Mäntyharjun Korpijärvellä jää oli kokonaisuudessaan kirkasta teräsjäätä, mutta kokonaisjäänpaksuus oli selvästi pienempi. Mäntyharjun Korpijärvellä ensimmäisen jäätymisjakson jälkeinen jää ehti jo mittauspaikalla kertaalleen sulaa ja uutta jäätä oli muodostunut 3 cm. Ristiinan Yövedellä ja Mäntyharjun Pyhävedellä mitattiin pienimmät jäänpaksuudet mitä koko havaintosarjan aikana vuosina 2004-2019 on mitattu. Kaikissa mittauspaikoissa ranta-alueet olivat myös osin sulat. 

Lauhan sään johdosta tammikuun alkupuolella syntyneen teräsjään paksuus ei ole juurikaan lisääntynyt viimeisen kahden viikon aikana. Kohvajäätä ei ole myöskään muodostunut mittauspaikoille, koska sade on tullut lumen sijaan vetenä. Viimeaikainen vesisade ja nollan yläpuolella oleva lämpötila on myös ehtinyt haurastuttaa olemassa olevaa teräsjäätä.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031, tarmo.muuri(at) ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)