Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Vanhankaupunginlahdelle kaksi uutta suojelualuetta (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut Helsingin kaupungin hakemuksesta kaksi uutta luonnonsuojelualuetta Vanhankaupunginlahdelle. Vanhankaupunginlahti on kansainvälisesti merkittävä linnustonsuojelualue Viikin kupeessa. Nyt perustetut alueet täydentävät olemassa olevaa kokonaisuutta.

Pornaistenniemen tervaleppälehto on erittäin rehevä alue, josta on muun muassa löytynyt 52 kääpä- ja 102 orvakkalajia. Luvut ovat korkeimpia tutkittuja määriä Suomessa. Osa lajeista on uhanalaisia. Mölylän metsä on pääosin kuusivaltainen ja vanhimmassa osassa on melko paljon lahopuuta.

Pornaistenniemessä on useana vuonna havaittu valkoselkätikka ja pussitiainen.  Mölylän metsä on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi lepakkoalueeksi. Alueella on havaintoja mm. pohjanlepakosta, vesisiipasta ja viiksisiipasta.

Liitteet:

Pornaistenniemi. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Pira Cousin.


Alueellista tietoa