Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Valtioneuvosto on antanut asetuksen vuoden 2015 maksullisista suoritteista

Valtioneuvoston on antanut asetuksen ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015.

Asetuksella säädetään mitkä suoritteet ovat maksullisia, mistä maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Vuoden 2014 maksuasetukseen verrattuna vuoden 2015 maksuasetukseen on tullut mm. seuraavat muutokset:

  • Uutena maksuna Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen valvontamaksu: luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistus- ja muu ohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta sekä tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi; asiasta tarkemmin ympäristöministeriön sivuilla
  • Maantielain 42§:n mukaisiin lupiin liittyviin suoritteisiin on tullut tekstitarkennuksia
  • Tilapäiset opasteluvat ja liikennemerkkijärjestelyä koskevat luvat on jaettu kolmeen maksuluokkaan.

Lue lisää:


Alueellista tietoa