Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valtionavustuksia haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin

Kainuun ELY-keskus myöntää valtionavustuksia haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustuksia myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa edellyttäen, että eduskunta osoittaa em. tarvittavan rahoituksen. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt. Avustushaku avautuu 18.10.2021.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuksen maksatusta haetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Lue lisää:

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen avustus, 18.10.2021 (sttinfo.fi)