Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Valtionavustukset yksityisteille vuonna 2016

ELY-keskuksen myöntämä yksityistielain mukainen valtionavustus on harkinnanvaraista. Avustusta voidaan myöntää parantamishankkeisiin tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen sekä erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon. Avustuksia myönnetään vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Valtion talousarvion mukaan vuoden 2016 määräraha yksityisteiden valtionavustuksiin on 8 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2016 tarkistettiin valtion avustusosuutta erityiskohteiden osalta. Vuonna 2016 avustuksen enimmäismäärä on 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista kustannuksista (vuonna 2015 avustuksen enimmäismäärä oli 80 %). Avustustason muuttamisella haetaan kustannustehokkuutta ja varmistetaan avustustoiminnan tarkoituksenmukainen palvelutason saavuttaminen.

Käytännössä tämä vaikuttaa jo keväällä vuoden 2016 ennakon maksatuksissa. Avustuksen enimmäismäärän muutos koskee kaikkia yksityisteiden erityiskohteita (lautat, talvitiet ja purettavat sillat) koko maassa.

 

Lue lisää:

 

 


Alueellista tietoa