Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Valtion tuki pilaantuneiden alueiden selvittämiselle ja puhdistamiselle uudistui - käytössä uusi valtionavustus

Valtio on ryhtynyt tukemaan maaperän, pohjaveden ja sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämistä sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamista vuodenvaihteessa uudenlaisella valtionavustuksella. Valtionavustuksen sähköinen hakeminen on nyt käynnistynyt.

Maaperän, pohjaveden ja sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen on tullut vuoden alussa uusia valtiontuen muotoja.  Uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta sekä siihen liittyvä valtioneuvoston asetus tuovat mukanaan uudenlaisen valtionavustuksen sekä mahdollisuuden järjestää selvittäminen tai puhdistaminen valtion toimesta.

Avustus on harkinnanvarainen ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Valtionavustuksen sähköinen hakeminen on nyt käynnistynyt.

– Edellytyksenä on, että pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta – tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin pilaantumisen aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta, kertoo lakimies Mika Heinonen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskuksesta).

Valtionavustusten myöntäminen sekä selvittämisen ja puhdistamisen järjestäminen on keskitetty valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskukseen, missä Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö toteuttaa useita muitakin valtakunnallisia tehtäviä, muun muassa Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saada isännättömien pilaantuneiden alueiden riskit hallintaan kestävällä tavalla.

Valtionavustusta 50 % selvittämiseen ja 40 % puhdistamiseen

Valtionavustus on enintään 50 prosenttia pilaantuneisuuden selvittämisen avustuskelpoisista kustannuksista ja enintään 40 prosenttia pilaantuneen alueen puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustus voi kuitenkin kattaa suuremman osan kustannuksista, jos alueen pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle, tai selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuksen hakijalle erityisen kohtuuttomia.

Yritykselle tai muulle taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle valtionavustuksen määrä on enintään 50 % avustuskelpoisista kustannuksista.

Valtionavustuksen hakija tai saaja voi halutessaan pyytää Pirkanmaan ELY-keskuksesta myös yksittäiseen hankkeeseen liittyvää maksullista asiantuntijapalvelua. ELY-keskukseen on kertynyt pilaantuneisiin alueisiin liittyvää osaamista Maaperä kuntoon -ohjelman myötä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen edistettävä kestävää riskienhallintaa

Pirkanmaan ELY-keskus voi myös järjestää pilaantuneisuuden selvittämisen tai pilaantuneen alueen puhdistamisen tietyissä tapauksissa kokonaan valtion toimesta. Tällöin ELY-keskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kustannuksista kokonaan.

Uusi lainsäädäntö myös määrää, että Pirkanmaan ELY-keskuksen on edistettävä kestävää riskienhallintaa hoitaessaan valtiontukeen liittyviä tehtäviä.

– Tämä tarkoittaa, että selvittämisen ja puhdistamisen kokonaishyötyjen on oltava mahdollisimman suuret niistä aiheutuviin haittoihin verrattuna. Kestävyyttä arvioidaan ympäristö- ja terveysvaikutusten sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta, tarkentaa Maaperä kuntoon -ohjelman projektipäällikkö Kari Pyötsiä.

Lue lisää

Kuulutus valtionavustuksesta alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen vuonna 2020 (ely-keskus.fi)

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (finlex.fi)

maaperakuntoon.fi

Lisätietoja

Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, kari.pyotsia@ely-keskus.fi, 0295 036 372

Mika Heinonen, lakimies, Pirkanmaan ELY-keskus, mika.heinonen@ely-keskus.fi, 0295 036 136

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)