Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Valtion rahat yksityisteiden parantamiseen ovat vähissä

Tänä vuonna yksityisteiden valtionavustuksiin on koko maassa käytettävissä 8 miljoonaa euroa. Avustusmäärärahat ovat vähentyneet kovasti viime vuosina. Tämä on näkynyt avustusta hakeneille tiekunnille mm. hakemusten tiukempana priorisointina, joiltain osin myös pidempinä käsittelyaikoina sekä monille myös kielteisinä avustuspäätöksinä.

Vuonna 2013 valtionavustusta saaneiden hankkeita oli noin 250 kpl vuodessa. Tämän vuoden määrärahoilla tuo määrä tulee vähenemään edelleen. Yhä useampi tiekunnan hakemus tien perusparantamiseen tulee saamaan kielteisen avustuspäätöksen määrärahojen riittämättömyydestä johtuen. Vielä muutama vuosi sitten avustettujen parantamishankkeiden määrä oli jopa kolminkertainen viime vuoden määrään nähden.

ELY-keskus muistuttaa tästä hyvin niukasta määrärahatilanteesta tiekuntia, joilla parantamishakemus on ollut vireillä sekä uusia hankkeita suunnittelevia tiekuntia. Avustamisen kannalta ensisijaisia ovat tien liikennöitävyyden kannalta kriittisimmät parantamistarpeet. Näitä hanketyyppejä ovat

  • siltojen, putkisiltojen ja suurien rumpukohteiden parantaminen ja
  • tulvavauriot ja erittäin pahat kelirikkokohdat.

Moni tyypillisempi, sinänsä perusteltukin, tien parantamistarve jää nyt ilman valtion rahoitusta.

Valtioneuvoston kehysneuvottelujen päätökset toivat leikkauksia myös liikenteen määrärahoihin. Kehystaso vuodelle 2015 yksityisteiden valtionavustuksiin on 3 miljoonaa euroa.

ELY-keskusten myöntämä yksityistielain mukainen valtionavustus on harkinnanvaraista ja on tarkoitettu yksityisteiden parantamishankkeisiin ja erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon.

Lisätietoa hakumenettelyistä:


Lisätietoa uutista koskien:

  • Tieinsinööri Jukka Lyytinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 701

Alueellista tietoa