Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Valtatien 8 parantaminen välillä Vassor-Ölis suunnittelun tilanne (Pohjanmaa)

Valtatien 8 parantamishankkeessa Vassorin ja Ölisin välillä laaditaan lisäselvityksiä alueen luontoarvoista tiesuunnitelman hyväksymisesitystä varten. Suunnittelualueella tehdään liito-oravakartoitus ja Natura-arvion tarveharkinta huhti-toukokuun aikana. Tarveharkinnassa arvioidaan, heikentääkö hanke Vassorinlahden Natura-arvoja ja tarvitseeko varsinaista Natura-arviointia tehdä.

Selvityksillä halutaan varmistaa, että hankkeessa otetaan kattavasti huomioon alueen luonto- ja ympäristöarvot. Kun selvityksien tulokset huomioidaan jo suunnittelun aikana, voidaan saavuttaa paras lopputulos ja minimoida mahdolliset yllätykset rakentamisvaiheessa.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen saamista odotetaan sovittujen lisäselvitysten jälkeen aikaisintaan kesäkuun 2020 lopulla. Hankkeen toteuttaminen on tarkoitus kilpailuttaa kesäkuussa, jolloin rakentaminen olisi mahdollista aloittaa elo-syyskuussa.

Rakennussuunnittelun aikana suunnitelman ratkaisuja on kehitetty toimivammiksi ja edullisemmiksi. Riistasillan paikkaa on hieman muutettu, jolla rakentamiskustannuksia on saatu merkittävästi pienennettyä. Suunnittelussa painottuvat myös ympäristönäkökulma ja kiertotalousajattelu: hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien käyttöön pohjanvahvistuksissa ja tierakenteissa. Rakennussuunnittelu on toteutettu tietomallipohjaisesti ja syntynyttä aineistoa on tarkoitus hyödyntää laajasti myös rakentamis- ja ylläpitovaiheissa.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Veijo Rajamäki, ELY-keskus, puh. 0295 027 750
  • Projektipäällikkö Petri Niemi, Finnmap Infra, puh. 046 856 5814

 

 

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)