Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Valtatien 6 parantamisen suunnittelua esiteltiin yleisölle (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Yleissuunnitelmaa laaditaan valtatien 6 parantamisesta Kouvolan kohdalla. Työhön sisältyy myös valtatien 15 ja maantien 370 suunnittelu Valkealan kirkonkylään saakka. Alueen asukkailla ja maanomistajilla oli mahdollisuus tutustua suunnittelun lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kommentoida alustavia suunnitelmaluonnoksia ja vaihtoehtoja yleisötilaisuudessa tiistaina 12.3.2013 klo 17.30 - 19.00 Kasarmiravintolan auditoriossa.  

      

Yleisötilaisuus käynnistyi Juha Laamasen avauksella työn taustoista. Suunnitelmissa määritellään millaisilla toimenpiteillä tieosuuksia tullaan parantamaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

 Yleissuunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin keskeisen osayleiskaavatyön kanssa. Hankkeen konsultin edustaja Rauno Tuominen Sito Oy:sta kertoi vielä tarkemmin vaihtoehtojen sisällöstä: Hevossuon kohdalla tutkittavia vaihtoehtoja on 2, Suviojalla 5, välillä Keltti-Puhjo 2, Tanttarin kohdalla 4 ja maantiellä 370 välillä Tanttari-Heparo vaihtoehtoja on 3. 

 

Asukkailla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja keskustella niistä suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa sai myös ilmoittautua suunnittelutyön aikana pidettäviin asukastyöpajoihin, joissa suunnitelmia käsitellään pienryhmätyöskentelyn avulla.

Suunnitelmiin on mahdollisuus vaikuttaa myös internetissä. Hankkeessa toteutetaan karttapalautepalvelu, jonka kautta on mahdollista tutustua eri suunnitelmavaihtoehtoihin. Palvelun kautta on mahdollista antaa palautetta ja kommentoida suunnitelmia prosessin eri vaiheissa. Täsmentyneet suunnitelmat päivitetään palautepalveluun suunnittelun edetessä.


 

Suunnitelmat eivät tuntuneet herättävän juurikaan suuria tunteita ja tilaisuudessa oli sopuisa tunnelma, vaikka tilaisuus pääsi kunnolla käyntiin aikataulusta myöhässä teknisten ongelmien vuoksi. Paikalla oli noin 40 asukasta, joista noin puolet saatiin mukaan asukaspajatyöskentelyyn. Eniten keskustelua herättivät Hevossuon alueen ja Tanttarin alueen vaihtoehdot, joihin saatiin asukkaiden ja maanomistajien näkemyksiä suunnitelmaluonnosten tarkentamiseksi.- Teksti ja kuvat: Maija Ketola, Sito Oy

 

 


Alueellista tietoa